Morlina S2 BA 320

Dầu Tuần Hoàn Morlina S2 BA 320 Morlina S2 BA 320 Dầu ổ trục và bôi trơn tuần hoàn trong ứng dụng đặc biệt Địa chỉ: 776 Quốc Lộ 13, KP4, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM Hotline: 0908 11 76 76 – 0973 11 76 76  Fax: (028) 37.270.702 Website: http://chitrung.vn Email : daunhot776@gmail.com

Morlina S2 BA 150

Dầu Tuần Hoàn Morlina S2 BA 150 Morlina S2 BA 150 Dầu  ổ trục và bôi trơn tuần hoàn trong ứng dụng đặc biệt Địa chỉ: 776 Quốc Lộ 13, KP4, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM Hotline: 0908 11 76 76 – 0973 11 76 76  Fax: (028) 37.270.702 Website: http://chitrung.vn Email : daunhot776@gmail.com

Morlina S2 B 46 (Tên cũ Shell Morlina)

Dầu Tuần Hoàn Morlina S2 B 46 (Tên cũ Shell Morlina) Morlina S2 B 46 Dầu ổ trục công gnhiệp và tuần hoàn  Địa chỉ: 776 Quốc Lộ 13, KP4, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM Hotline: 0908 11 76 76 – 0973 11 76 76  Fax: (028) 37.270.702 Website: http://chitrung.vn Email : daunhot776@gmail.com