Rimula_R1_40

Nhớt Động Cơ Rimula_R1_40
Dầu động cơ Diesel chịu tải nặng đơn cấp
Rimula_R1_40 -Dầu bảo vệ sức mạnh động cơ sử dụng các phụ gia chất lượng đã
được chứng minh rất hiệu quả giúp chống lại ăn mòn động cơ mang lại khả năng bôi
trơn tin cậy, chất lượng ổn định. Phù hợp sử dụng hàng ngày cho các động cơ không
có Turbo tăng áp.
Lợi ích khi sử dụng:
  Chất lượng tin cậy
Mang lại chất lượng  đáng  tin cậy
trong suốt năm cho các ứng dụng đã
được định hướng.
Phạm vi ứng dụng:
  Các động cơ Diesel công suất
trung bình
Rimula_R1_40 được sử dụng trong
các động cơ Diesel công suất trung
bình, như là những xe tảI nhỏ, các xe
chở hàng, xe buýt nhỏ,  đầu kéo, và
các thiết bị tĩnh tại.
  Hệ thủy lực và truyền động
Dầu đơn cấp Rimula_R1_40 có thể
được sử dụng trong các hệ thống
thủy lực cơ động và trong các hệ
truyền động, các vị trí được khuyến
cáo  sử dụng dầu động cơ đơn cấp
bởi các nhà sản xuất thiết.
Đặc điểm kỹ thuật và phê chuẩn
Đặc điểm kỹ
thuật
Cấp độ nhớt SAE
   40  50
API: CD        
API: SE         
Sức khỏe và an toàn
Rimula_R1_40 không gây nguy hại nào
đáng kể cho sức khỏe và an toàn khi sử
dụng đúng quy định, tiêu chuẩn vệ sinh công
nghiệp và cá nhân được tuân thủ..
Tránh tiếp xúc với da. Sử dụng găng tay
không thấm với dầu  đã qua sử dụng. Sau
khi tiếp xúc với da ngay lập tức được rửa
sạch bằng xà phòng và nước.
Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an
toàn xin tham khảo thêm Phiếu dữ liệu an
toàn sản phẩm Shell tương ứng.
Bảo vệ môi trường
 Không xả dầu ra đất, mương, nguồn
nước.
Khuyến cáo
Các khuyến cáo về ứng dụng sản phẩm
không thể hiện hết trên trang thông số
này. Liên hệ vơi nhân viên của Shell để có
thêm thông tin.
  DẦU BÔI TRƠN TIN CẬY
Tính chất lý học điển hình
Rimula R1
Cấp độ nhớt theo SAE    40  50
Độ nhớt động học ở (ASTM D445)
@  40C  cSt
  100C  cSt
139
14.4
211
19
Chỉ số độ nhớt (ASTM D2270)  102  101
Tỷ trọng ở 15C   kg/l (ASTM D4052)  0.895  0.900
Điểm chớp cháy cốc hở  C   (ASTM D92)  250  252
Điểm rót chảy  C (ASTM D97)  -9  -9
Các tính chất này đặc trưng cho sản phẩm hiện hành. Những sản phẩm trong tương lai của
Shell có thể thay đổi chút ít cho phù hợp theo quy cách mới của Shell.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *