TLX plus 304

Nhóm dầu TLX Plus
Dầu động cơ Diesel Hàng Hải

 GIỚI THIỆU

Castrol TLX Plus là loại dầu bôi trơn động cơ được phát                               Castrol TLX Plus có độ kiềm (BN) 20
Triển chuyên dung cho động cơ trunbg tốc trong hệ động                         30,40,50 và 55 để đáp ứng với các loại
Lực hang hải và các máy phát điện.Chúng được pha chế                             nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh khác
Từ các loại dầu gốc chất lượng cao và hệ phụ gia tiên                                nhau và các yêu cầu của các hãng chế
Tiến duy nhất, cung cấp các tính năng vượt trội hơn nhóm                        tạo,loai dầu có 2 cấp độ nhớt SAE 30 và
Sản phẩm TLX trước đây, để khắc phục những ảnh                                   SAE 40
Nhiên liệu nặng

 ĐẶC TÍNH VÀ LỢI ÍCH

Castrol TLX Plus đã qua các thử nghiệm khắc nghiệt                                      việc lẫn nhiên liệu vào dầu bôi trơn
Trên các động cơ sử dụng nhiên liệu nặng để chứng tỏ                                   sẽ dẫn đến sự đóng cáu cặn đen
Rằng Castrol TLX Plus hoàn toàn phù hợp để sử dụng                                      dạng nhựa as-phan trong hộp các-te
Cho các động cơ diesel trung tốc, có tuốc-bô tăng áp                                     đóng cáu cặn trong rãnh pit-tông lắp
Công suất lớn.                                                                                           séc-măng gạt dầu và các khoan làm
Các đặc tính của TLX Plus là:                                                                        mát pít-tông.Castrol TLX Plus có
–       Vượt trội tiêu chuẩn APICF                                                                  khả năng xử lý các tạp chất dạng
–       Chống mài mòn tuyệt hảo                                                                    nhưa as-phan và giúp cho động cơ
–       Ổng định nhiệt và kháng ô xy hóa cao                                                  sạch hơn và ít đóng cáu cặn trên pít-
–       Chống sét do nước biển tốt( IP 135B)                                                 tông.
–       Màng dầu chịu tải cao( FZG 11)                                                           Castrol TLX Plus có độ kiềm 50BN và
–       Chống bọt khí tuyệt hảo                                                                   cao hơn, được sử dụng cho những trường
–       Xử lý nước nhiễm bẩn tốt                                                                   hợp có sự suy giảmđộ kiềm nhanh trong
–       Giữ sạch và bảo vệ động cơ.                                                               Quá trình sử dụng.Loại sản phẩm đặc
Ưu điểm chính của Castrol PLX plus là khắc phục được                                    biệt này sẽ giúp kéo dài thời giant hay
Nhược điểm thường gặp phải khi sử dụng các loại dầu                                   dầu.
Thông thường bôi trơn các động cơ vận hành bằng nhiên
Liệu nặng và bị lẩn nhiên liệu vào dầu bôi trơn.

 SỰ CÔNG NHẬN CỦA CÁC NHÀ CHẾ TẠO

Castrol TLX Plus được hầu hết các hang chế tạo động cơ trung tốc chủ yếu công nhận

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số tiêu biểu Castrol TLX Plus
203 204 303 304 403 404 504 554
Tỉ trọng @ 15c,kg/l 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92
Chỉ số SAE 30 40 30 40 30 40 40 40
Độ nhớt @ 100c,cSt 11,5 14,0 11,5 14,0 11,5 14,0 14,0 14,0
Độ kiềm, mg KOH/g 20 20 30 30 40 40 50 55
Nhiệt độ chớp cháy, oC >200 >200 >200 >200 >200 >200 >200 >200
Nhiệt độ đông, oC -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *