Mỡ bò

Mỡ bò chịu nhiệt độ cao và làm việc lâu dài MÔ TẢ: Aralube Krantz EKT 100 là mỡ bò thế hệ mới, trong đó kết hợp khả năng tốc độ cao, ổn định oxy hóa, kháng hóa chất và hiệu suất ổn…