Marine TPX 540

DẦU ĐỘNG CƠ HÀNG HẢI Marine TPX 540 Giới thiệu chung DẦU  VILUBE MARINE TPX  chất lượng cao, đơn cấp được sản xuất đặc biệt phục vụ cho các động cơ diesel trung tốc kiểu piston ngành hàng hải (TPEO), sử dụng nhiên liệu với hàm lượng lưu huỳnh đến trên 2.5% (tuỳ thuộc từng sản phẩm) trong điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất. ü Tiêu chuẩn : API CF. Các chỉ tiêu Chỉ tiêu kỹ thuật TPX 320 TPX 420 TPX 330 TPX 430 TPX 340 TPX 440 TPX 540 TPX 455 Khối lượng riêng(Kg/l – 15oC) 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89…

Marine TPX

DẦU ĐỘNG CƠ HÀNG HẢI Marine TPX Giới thiệu chung DẦU  VILUBE MARINE TPX  chất lượng cao, đơn cấp được sản xuất đặc biệt phục vụ cho các động cơ diesel trung tốc kiểu piston ngành hàng hải (TPEO), sử dụng nhiên liệu với hàm lượng lưu huỳnh đến trên 2.5% (tuỳ thuộc từng sản phẩm) trong điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất. ü Tiêu chuẩn : API CF. Các chỉ tiêu Chỉ tiêu kỹ thuật TPX 320 TPX 420 TPX 330 TPX 430 TPX 340 TPX 440 TPX 540 TPX 455 Khối lượng riêng(Kg/l – 15oC) 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.90…

Marine TP

DẦU ĐỘNG CƠ HÀNG HẢI Marine TP DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL HÀNG HẢI TRUNG TỐC Giới thiệu chung NHỚT  VILUBE MARINE TP chất lượng cao, đơn cấp được sản xuất đặc biệt phục vụ cho các động cơ diesel trung tốc kiểu piston ngành hàng hải (TPEO): AKASAKA-A34 1800 PS @290 rpm, MAKITA-GH 630 1800 PS @290 rpm, A-28 1500 PS @320rpm… YANMAR… sử dụng nhiên liệu với hàm lượng lưu huỳnh đến trên 1.0%  trong điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất. Tiêu chuẩn : API CF. Các chỉ tiêu   Chỉ tiêu kỹ thuật Phương pháp thử TP 312 TP 412 TP 512 Khối lượng riêng(Kg/l – 15oC) ASTM D4052 0.897 0.899 0.910 Nhiệt độ đông đặc, oC ASTM D 97 -8 -8 -8 Nhiệt độ chớp cháy COC, oC ASTM D 92 210 220 230 Độ nhớt động học ở 100oC (cSt) ASTM D445 12.0 15.3 19.0 Chỉ số độ nhớt (VI)…

Duras

DẦU ĐỘNG CƠ HÀNG HẢI Duras DẦU TUẦN HOÀN ĐỘNG CƠ THẤP TỐC HÀNG HẢI Giới thiệu chung DẦU  VILUBE DURAS và DURAS.X chất lượng cao, đơn cấp được sản xuất đặc biệt dùng để bôi trơn cho các loại động cơ diesel kích cỡ lớn, tốc độ thấp trong ngành hàng hải và các thiết bị tĩnh tại khác. Tiêu chuẩn: API CF Các chỉ tiêu Chỉ tiêu kỹ thuật Phương pháp thử DURAS (SAE 30) DURAS.X (SAE 30) Khối lượng riêng(Kg/l – 15oC) ASTM D4052 0.89 0.89 Hàm lượng tro sunfat – 0.80 0.85 Nhiệt độ chớp cháy COC, oC ASTM D 92 220 210 Độ nhớt động học ở 100oC (cSt) ASTM D445 12.0 12.0 Chỉ số độ nhớt (VI) ASTM D2270 97 98 Trị số kiềm tổng, mgKOH/g ASTM D2896 5.5…

DCL

DẦU ĐỘNG CƠ HÀNG HẢI DCL DẦU TUẦN HOÀN ĐỘNG CƠ THẤP TỐC HÀNG HẢI Giới thiệu chung Dầu  VILUBE DURAS và DURAS.X chất lượng cao, đơn cấp được sản xuất đặc biệt dùng để bôi trơn cho các loại động cơ diesel kích cỡ lớn, tốc độ thấp trong ngành hàng hải và các thiết bị tĩnh tại khác. Tiêu chuẩn: API CF Các chỉ tiêu Chỉ tiêu kỹ thuật Phương pháp thử DURAS (SAE 30) DURAS.X (SAE 30) Khối lượng riêng(Kg/l – 15oC) ASTM D4052 0.89 0.89 Hàm lượng tro sunfat – 0.80 0.85 Nhiệt độ chớp cháy COC, oC ASTM D 92 220 210 Độ nhớt động học ở 100oC (cSt) ASTM D445 12.0 12.0 Chỉ số độ nhớt (VI) ASTM D2270 97 98 Trị số kiềm tổng, mgKOH/g ASTM D2896 5.5…