energol THB 46

DẦU TUA BIN ENERGOL THB
Dầu tua-bin công nghiệp

BP Energol THB được phát triển để đáp ứng yêu cầu bôi trơn tua-bin cần dùng loại dầu gốc khoáng. Các loại dầu này được sử lí với các phụ gia chống ăn mòn và khử nhũ tốt, không tạo bọt.
BP Energol THB thích hợp để bôi trơn các tua-bin nước và tua-bin khí cũng như buồng trục khuỷu của các máy hơi nước và máy nén khí.

Độ nhớt: ISO VG 32, 46, 68

Energol THB Phương pháp thử Đơn vị 32 46 68
Khối lượng riêng ở 150C ASTM 1298 Kg/l 0,874 0,878 0,881
Điểm chớp cháy cốc hở ASTM D92 0C 216 216 227
Độ nhớt động học ở 400C ASTM D445 cSt 32 46 65
Độ nhớt động học ở 1000C ASTM D445 cSt 5,4 6,8 8,4
Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 100 100 99
Điểm rót chảy ASTM D97 0C -12 -9 -9
Độ khử nhũ IP 19 giây 130 170 220
Thử rỉ (24h) ASTM D665 A&B Đạt Đạt Đạt
Trị số trung hòa ASTM D664 mgKOH/g 0,15 0,15 0,15

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *