Seriola K 3120

Dầu Truyền Nhiệt Seriola K 3120
TOTAL SERIOLA K 3120
Bản Đặc Tính Kỹ Thuật
Seriola K 3120 Dầu truyền nhiệt tổng hợp gốc Alkylbenzene
    Sử dụng trong hệ thống cung cấp nhiệt trong nhà và công nghiệp.
  Tất cả các hệ thống truyền nhiệt kín (đường ống, bơm, …)
  Dùng trong việc sản xuất nước nóng và hơi nước.
  Dùng trong hệ thống bồn tắm trị liệu bằng nhiệt.
  Dùng cho việc điều khiển nhiệt độ các kho hàng.
  Dùng trong các quá trình sản xuất.
  Dùng trong các bộ trao đổi nhiệt.
  Nhiệt độ hoạt động: từ -200
C đến 3000
C.
    KS M 2501
  ISO 6743/12 cấp L nhóm QB,
  DIN 51502 cấp L
    Tuổi thọ rất dài cùng với khả năng chống lại crackinh nhiệt và ôxi hóa tốt.
  Độ bền nhiệt xuất sắc thậm chí ở nhiệt độ cao.
  Khả năng hòa tan rất tốt các sản phẩm ôxi hóa.
  Có thể trộn lẫn và tương thích với tất cả các dầu khoáng.
  Điểm tự cháy rất cao.
Các đặc tính tiêu biểu  Phương pháp   Đơn vị tính  SERIOLA 1510
Tỷ trọng ở 150
C  ASTM D-1298  g/cm3
0,873
Độ nhớt
400
C
ASTM D-445
mm2
/s
(cSt)
18,23
1000
C  3,48
2000
C  1,01
3000
C  0,58
Điểm đông đặc  ASTM D-97
0
C  -52,5
Điểm chớp cháy cốc hở  ASTM D-92
0
C  200
Điểm cháy
0
C  227
Điểm tự cháy  ASTM D-2155
0
C  390
Trị số  acid tổng  ASTM D-974  mgKOH/g  0,01
Điểm chưng cất
IBP
ASTM D-86
0
C
335
10%  354
90%  387
Hàm lượng cặn carbon conradson  ASTM D-189  %  Không
Hệ số giãn nở nhiệt    /
0
C  6,7X10-4
Khối lượng phân tử  ASTM D-2502  –  315
Giới hạn nhiệt độ khối dầu
0
C   320
Giới hạn nhiệt độ màng dầu
0
C  360
Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình
Seriola K 3120 Phiên bản ngày 03 tháng 06 năm 2009
Dầu này khi được sử dụng theo khuyến nghị của chúng tôi và cho mục đích đã dự định, sẽ không có mối nguy hiểm đặc biệt nào.
Bản đặc tính an toàn sản phẩm tuân theo pháp chế EC hiện hành có thể được cung cấp bởi Công Ty TNHH Total Việt Nam.
Ứng Dụng
Hiệu năng
Tính Năng
Đặc Tính Kỹ Thuật Seriola K 3120
  Các tính chất vật lý
Seriola K 3120 Phiên bản ngày 03 tháng 06 năm 2009
Dầu này khi được sử dụng theo khuyến nghị của chúng tôi và cho mục đích đã dự định, sẽ không có mối nguy hiểm đặc biệt nào.
Bản đặc tính an toàn sản phẩm tuân theo pháp chế EC hiện hành có thể được cung cấp bởi Công Ty TNHH Total Việt Nam.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *