ATF Dex III

Dầu truyền động ATF Dex III

ATF Dex III được thiết kế dùng cho các hộp số tự động trong các ô-tô của hãng General Motors đời trước 2005 và Ford đời 1983 đến đời 1996 yêu cầu các tiêu chuẩn GM Dexron II và III, Ford Mercon.
Cũng thích hợp để dùng làm dầu trợ lực tay lái.

Lưu ý: 
Không nên dùng ATF Dex III khi các tiêu chuẩn Dexron VI, Mercon V hoặc Mercon SP được yêu cầu.
Lợi điểm:
Đặc tính ổn định ma sát được tăng cường giúp kéo dài tuổi thọ của hộp số và sang số êm.
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ATF Dex III
Đáp ứng tiêu chuần Dexron III-H, IID và II
Các đặc trưng tiêu biểu: ATF Dex III

Phương pháp Đơn vị ATF Dex III
Khối lượng riêng ở 150C ASTM D4052 g/ml 0,861
Màu ASTM D1500 Đỏ
Dạng ngoài Quan sát Trong & sáng
Độ nhớt động học ở 400C ASTM D445 mm2/s 32,0
Độ nhớt động học ở 1000C ASTM D445 mm2/s 7,9
Độ nhớt Brookfield ở -400C ASTM D2983 mPa.s (cP) 17.600
Chỉ số độ nhớt ASTM D2279 186
Điểm rót chảy ASTM D97 0C -42,5

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *