EDM Fluid 2

Dầu Tia Lửa Điện EDM Fluid 2 Dầu chuyên dùng cho gia công bằng tia lửa điện Shell EDM Fluid 2 là một loại dầu khoáng tinh chế chất lượng cao đặc biệt sử dụng như môi trường điện môi trong công nghệ gia công bằng tia lửa điện. Sử dụng Dùng cho cả hai loại gia công thô và tinh bằng tia lửa điện Ưu điểm kỹ thuật · An toàn Shell EDM Fluid 2 có điểm chớp cháy cao do đó giảm thiểu nguy cơ cháy. · Độ bóng bề mặt cao Do có độ nhớt thấp, Shell EDM Fluid 2 giúp có thể duy trì tốc độ gia công cao mà vẫn đảm bảo độ bóng bề mặt cao. · Môi trường làm việc thuận lợi Shell EDM Fluid 2 có hàm lượng aromatic rất thấp do đó không gây hại nhiều cho sức khoẻ người vận hành. Nó có dạng trong như nước, hầu như không có màu, tạo môi trường làm việc thuận lợi · Giảm chi phí sản xuất Shell EDM Fluid 2 có độ ổn định nhiệt cao do đó có tuổi thọ dài. Thêm nữa nó ít bay hơi giúp giảm thiểu tối đa lượng dầu mất mát Tính Chất lý học điển hình Shell EDM Fluid 2 Màu Như  nước Độ nhớt động học, cSt ở 400C 2,25 Tỷ trọng ở 150C, kg/l (IP 160) 0,773 Điểm chớp cháy hở, 0C 108 Điểm rót chảy, 0C – 27 Aromatics, %m < 0.01 Những tính chất này đặc trưng cho sản phẩm hiện hành. Những sản phẩm trong tương lai của Shell có thể…