Cassida HF 46

Dầu Mỡ Thực Phẩm Cassida HF 46 Cassida HF 46 Dầu thuỷ lực dùng trong công nghiệp thực phẩm Cassida HF 46 là loại dầu bôi trơn đa dụng chống mài mòn chất lượng rất cao được đặc biệt phát triển để sử dụng trong công nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm và nước giải khát. Dầu gốc tổng hợp pha chế cẩn thận với phụ gia tuyển chọn cho phép dầu đạt những yêu cầu nghiêm ngặt trong công nghiệp thực phẩm. Được chứng nhận bởi USDA FSIS – Uỷ ban an toàn và kiểm tra thực phẩm Hoa Kỳ – ở cấp sử dụng H1 ” dầu mỡ có thể tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm” và được đưa vào danh sách công bố số 1419 ” Danh sách các chất thích hợp và các hợp chất không thực phẩm”. Sản phẩm chỉ chứa những chất được phép theo điều US 21 CFR 178.3570 cho sử dụng trong các chất bôi trơn có tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Sử dụng · Các hệ thống thuỷ lực · Các hộp số thuỷ tĩnh · Các ổ lăn và ổ trượt · Bôi trơn chung bao gồm các hộp giảm tốc tải nhẹ · Các hệ tuần hoàn Ưu điểm kỹ thuật · Dầu gốc có khả năng bôi trơn rất tốt trong hầu hết các điều kiện làm việc.. · Tính năng chống mài mòn cao giúp kéo dài tuổi thọ và tăng độ tin cậy của thiết bị, giúp sử dụng hiệu quả thiết bị và giảm chi phí bảo dưỡng. · Tính năng tách nước tốt nên hạn chế hình thành nhũ tương gây hư hại chi tiết. · Tính năng tách khí và chống tạo bọt tốt ngăn chặn sự rỗ xâm thực · Khả năng chịu nhiệt độ cao hạn chế sự hình thành các sản phẩm có hại của quá trình oxy hoá ở nhiệt độ cao, do đó kéo dài tuổi thọ dầu · Không mùi, vị · Chỉ số độ nhớt cao nên độ nhớt ít thay đổi theo nhiệt độ, · Bảo vệ chống ăn mòn hiệu quả các bề mặt kim loại Được chứng nhận sử dụng trong sản xuất thực phẩm theo tiêu chuẩn NSF H1, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP/HVLP, ISO 6743/4 HM/HV, BS 6413/4 HM Khuyến cáo & chấp thuận · Krones · David Brown · Buehler Utzwil · Mannesmann Rexroth ( for axial piston pumps)…

Cassida HF 32

Dầu Mỡ Thực Phẩm Cassida HF 32 Dầu thuỷ lực dùng trong công nghiệp thực phẩm Cassida HF 32 là loại dầu bôi trơn đa dụng chống mài mòn chất lượng rất cao được đặc biệt phát triển để sử dụng trong công nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm và nước giải khát. Dầu gốc tổng hợp pha chế cẩn thận với phụ gia tuyển chọn cho phép dầu đạt những yêu cầu nghiêm ngặt trong công nghiệp thực phẩm. Được chứng nhận bởi USDA FSIS – Uỷ ban an toàn và kiểm tra thực phẩm Hoa Kỳ – ở cấp sử dụng H1 ” dầu mỡ có thể tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm” và được đưa vào danh sách công bố số 1419 ” Danh sách các chất thích hợp và các hợp chất không thực phẩm”. Sản phẩm chỉ chứa những chất được phép theo điều US 21 CFR 178.3570 cho sử dụng trong các chất bôi trơn có tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Sử dụng Cassida HF 32 · Các hệ thống thuỷ lực · Các hộp số thuỷ tĩnh · Các ổ lăn và ổ trượt · Bôi trơn chung bao gồm các hộp giảm tốc tải nhẹ · Các hệ tuần hoàn Ưu điểm kỹ thuật Cassida HF 32 · Dầu gốc có khả năng bôi trơn rất tốt trong hầu hết các điều kiện làm việc.. · Tính năng chống mài mòn cao giúp kéo dài tuổi thọ và tăng độ tin cậy của thiết bị, giúp sử dụng hiệu quả thiết bị và giảm chi phí bảo dưỡng. · Tính năng tách nước tốt nên hạn chế hình thành nhũ tương gây hư hại chi tiết. · Tính năng tách khí và chống tạo bọt tốt ngăn chặn sự rỗ xâm thực · Khả năng chịu nhiệt độ cao hạn chế sự hình thành các sản phẩm có hại của quá trình oxy hoá ở nhiệt độ cao, do đó kéo dài tuổi thọ dầu · Không mùi, vị · Chỉ số độ nhớt cao nên độ nhớt ít thay đổi theo nhiệt độ, · Bảo vệ chống ăn mòn hiệu quả các bề mặt kim loại Được chứng nhận sử dụng trong sản xuất thực phẩm theo tiêu chuẩn NSF H1, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP/HVLP, ISO 6743/4 HM/HV, BS 6413/4 HM Khuyến cáo & chấp thuận · Krones · David Brown · Buehler Utzwil · Mannesmann Rexroth ( for axial piston pumps)…

Cassida HF 15

Dầu Mỡ Thực Phẩm Cassida HF 15 Dầu thuỷ lực dùng trong công nghiệp thực phẩm Cassida HF 15 là loại dầu bôi trơn đa dụng chống mài mòn chất lượng rất cao được đặc biệt phát triển để sử dụng trong công nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm và nước giải khát. Dầu gốc tổng hợp pha chế cẩn thận với phụ gia tuyển chọn cho phép dầu đạt những yêu cầu nghiêm ngặt trong công nghiệp thực phẩm. Được chứng nhận bởi USDA FSIS – Uỷ ban an toàn và kiểm tra thực phẩm Hoa Kỳ – ở cấp sử dụng H1 ” dầu mỡ có thể tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm” và được đưa vào danh sách công bố số 1419 ” Danh sách các chất thích hợp và các hợp chất không thực phẩm”. Sản phẩm chỉ chứa những chất được phép theo điều US 21 CFR 178.3570 cho sử dụng trong các chất bôi trơn có tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Sử dụng Cassida HF 15 · Các hệ thống thuỷ lực · Các hộp số thuỷ tĩnh · Các ổ lăn và ổ trượt · Bôi trơn chung bao gồm các hộp giảm tốc tải nhẹ · Các hệ tuần hoàn Ưu điểm kỹ thuật · Dầu gốc có khả năng bôi trơn rất tốt trong hầu hết các điều kiện làm việc.. · Tính năng chống mài mòn cao giúp kéo dài tuổi thọ và tăng độ tin cậy của thiết bị, giúp sử dụng hiệu quả thiết bị và giảm chi phí bảo dưỡng. · Tính năng tách nước tốt nên hạn chế hình thành nhũ tương gây hư hại chi tiết. · Tính năng tách khí và chống tạo bọt tốt ngăn chặn sự rỗ xâm thực · Khả năng chịu nhiệt độ cao hạn chế sự hình thành các sản phẩm có hại của quá trình oxy hoá ở nhiệt độ cao, do đó kéo dài tuổi thọ dầu · Không mùi, vị · Chỉ số độ nhớt cao nên độ nhớt ít thay đổi theo nhiệt độ, · Bảo vệ chống ăn mòn hiệu quả các bề mặt kim loại Được chứng nhận sử dụng trong sản xuất thực phẩm theo tiêu chuẩn NSF H1, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP/HVLP, ISO 6743/4 HM/HV, BS 6413/4 HM Khuyến cáo & chấp thuận Cassida HF 15 · Krones · David Brown · Buehler Utzwil · Mannesmann Rexroth ( for axial piston pumps)…

Cassida HF 100

Dầu Mỡ Thực Phẩm Cassida HF 100 Dầu thuỷ lực dùng trong công nghiệp thực phẩm Cassida HF 100 là loại dầu bôi trơn đa dụng chống mài mòn chất lượng rất cao được đặc biệt phát triển để sử dụng trong công nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm và nước giải khát. Dầu gốc tổng hợp pha chế cẩn thận với phụ gia tuyển chọn cho phép dầu đạt những yêu cầu nghiêm ngặt trong công nghiệp thực phẩm. Được chứng nhận bởi USDA FSIS – Uỷ ban an toàn và kiểm tra thực phẩm Hoa Kỳ – ở cấp sử dụng H1 ” dầu mỡ có thể tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm” và được đưa vào danh sách công bố số 1419 ” Danh sách các chất thích hợp và các hợp chất không thực phẩm”. Sản phẩm chỉ chứa những chất được phép theo điều US 21 CFR 178.3570 cho sử dụng trong các chất bôi trơn có tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Sử dụng Cassida HF 100 · Các hệ thống thuỷ lực · Các hộp số thuỷ tĩnh · Các ổ lăn và ổ trượt · Bôi trơn chung bao gồm các hộp giảm tốc tải nhẹ · Các hệ tuần hoàn Ưu điểm kỹ thuật Cassida HF 100 · Dầu gốc có khả năng bôi trơn rất tốt trong hầu hết các điều kiện làm việc.. · Tính năng chống mài mòn cao giúp kéo dài tuổi thọ và tăng độ tin cậy của thiết bị, giúp sử dụng hiệu quả thiết bị và giảm chi phí bảo dưỡng. · Tính năng tách nước tốt nên hạn chế hình thành nhũ tương gây hư hại chi tiết. · Tính năng tách khí và chống tạo bọt tốt ngăn chặn sự rỗ xâm thực · Khả năng chịu nhiệt độ cao hạn chế sự hình thành các sản phẩm có hại của quá trình oxy hoá ở nhiệt độ cao, do đó kéo dài tuổi thọ dầu · Không mùi, vị · Chỉ số độ nhớt cao nên độ nhớt ít thay đổi theo nhiệt độ, · Bảo vệ chống ăn mòn hiệu quả các bề mặt kim loại Được chứng nhận sử dụng trong sản xuất thực phẩm theo tiêu chuẩn NSF H1, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP/HVLP, ISO 6743/4 HM/HV, BS 6413/4 HM Khuyến cáo & chấp thuận · Krones · David Brown · Buehler Utzwil · Mannesmann Rexroth ( for axial piston pumps)…

Cassida GL 320

Dầu Mỡ Thực Phẩm Cassida GL 320 Dầu  bánh răng dùng trong công nghiệp thưc phẩm Cassida GL 320 là dầu bánh răng chất lượng cao được phát triển đặc biệt để bôi trơn các bánh răng kín trong các thiết bị công nghiệp thực phẩm và nước giải khát. Dầu gốc tổng hợp được pha chế cẩn thận với các phụ gia được tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ thoả mãn các yêu cầu nghiêm ngặt của công nghiệp thực phẩm. Được chứng nhận bởi USDA FSIS – Uỷ ban an toàn và kiểm tra thực phẩm Hoa kỳ – là cấp H1 ( dầu mỡ được phép tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm) và được đưa vào danh sách công bố số 1419 ” Danh sách các chất và hợp chất không thực phẩm được đăng ký bảo hộ sử dụng”. Các thành phần hoàn toàn là những chất được cho phép theo tiêu chuẩn US 21 CFR 178.3570 cho những chất được phép tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Sử dụng Cassida GL 320 · Bôi trơn các hộp giảm tốc dùng trong công nghiệp thực phẩm. · Dùng trong các thiết bị đóng gói thực phẩm Tính năng kỹ thuật · Ngăn cản sự hình thành các sản phẩm có hại của các quá trình oxy hoá khi nhiệt độ tăng cao. · Dầu gốc có khả năng bôi trơn tự nhiên rất tốt trong hầu hết các điều kiện làm việc · Tính năng chịu cực áp tuyệt vời thích hợp cho các tiếp xúc ăn khớp thép – thép, ăn khớp ren, bánh răng đồng. · Không màu và mùi vị · Chỉ số nhớt cao làm tối thiếu sự dao động độ nhớt khi nhiệt độ thay đổi. Được phê chuẩn của NSF H1, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL ( GL 150,220), VCL ( GL 150), ISO/DP 6743/6 L – CKD, DIN 51517 CLP để dùng trong sản xuất thực phẩm Khuyến cáo & Chấp thuận · David Brown: Shell Cassida GL 460 for worm gears · Lenze · Getriebebau Nord: Shell Cassida GL 220 & 680 · Krones · SEW ( GL 220 for helical units & GL460 for worm gear units · Bonfiglioli ( for parallel shaft and helical in – line reducers; Cassida GL 460 for worm or worm/screw gears) · FMC can seamers FAG · Buehler · Westfalia Food Tec ( Cassida GL 220) · Toyo Can Seamer type 43M ( Cassida GL 150) · Stort Food and Dairy Systems ( GL 150 – 680) Dầu gốc tổng hợp Cassida GL 320 · Không chứa các sản phẩm tự nhiên từ động vật hoặc sản phẩm biến đổi gien…

Cassida GL 220

Dầu Mỡ Thực Phẩm Cassida GL 220 Dầu bánh răng dùng trong công nghiệp thưc phẩm Cassida GL 220 là dầu bánh răng chất lượng cao được phát triển đặc biệt để bôi trơn các bánh răng kín trong các thiết bị công nghiệp thực phẩm và nước giải khát. Dầu gốc tổng hợp được pha chế cẩn thận với các phụ gia được tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ thoả mãn các yêu cầu nghiêm ngặt của công nghiệp thực phẩm. Được chứng nhận bởi USDA FSIS – Uỷ ban an toàn và kiểm tra thực phẩm Hoa kỳ – là cấp H1 ( dầu mỡ được phép tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm) và được đưa vào danh sách công bố số 1419 ” Danh sách các chất và hợp chất không thực phẩm được đăng ký bảo hộ sử dụng”. Các thành phần hoàn toàn là những chất được cho phép theo tiêu chuẩn US 21 CFR 178.3570 cho những chất được phép tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Sử dụng · Bôi trơn các hộp giảm tốc dùng trong công nghiệp thực phẩm. · Dùng trong các thiết bị đóng gói thực phẩm Tính năng kỹ thuật Cassida GL 220 · Ngăn cản sự hình thành các sản phẩm có hại của các quá trình oxy hoá khi nhiệt độ tăng cao. · Dầu gốc có khả năng bôi trơn tự nhiên rất tốt trong hầu hết các điều kiện làm việc · Tính năng chịu cực áp tuyệt vời thích hợp cho các tiếp xúc ăn khớp thép – thép, ăn khớp ren, bánh răng đồng. · Không màu và mùi vị · Chỉ số nhớt cao làm tối thiếu sự dao động độ nhớt khi nhiệt độ thay đổi. Được phê chuẩn của NSF H1, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL ( GL 150,220), VCL ( GL 150), ISO/DP 6743/6 L – CKD, DIN 51517 CLP để dùng trong sản xuất thực phẩm Khuyến cáo & Chấp thuận · David Brown: Shell Cassida GL 460 for worm gears · Lenze · Getriebebau Nord: Shell Cassida GL 220 & 680 · Krones · SEW ( GL 220 for helical units & GL460 for worm gear units · Bonfiglioli ( for parallel shaft and helical in – line reducers; Cassida GL 460 for worm or worm/screw gears) · FMC can seamers FAG · Buehler · Westfalia Food Tec ( Cassida GL 220) · Toyo Can Seamer type 43M ( Cassida GL 150) · Stort Food and Dairy Systems ( GL 150 – 680) Dầu gốc tổng hợp · Không chứa các sản phẩm tự nhiên từ động vật hoặc sản phẩm biến đổi gien · Không chứa các sản phẩm độc hại được liệt kê trong phục lục III a 203/98/EC · Thích hợp cho thực phẩm ăn kiêng…

Cassida GL 150

Dầu Mỡ Thực Phẩm Cassida GL 150  Cassida GL 150 là dầu bánh răng chất lượng cao được phát triển đặc biệt để bôi trơn các bánh răng kín trong các thiết bị công nghiệp thực phẩm và nước giải khát. Dầu gốc tổng hợp được pha chế cẩn thận với các phụ gia được tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ thoả mãn các yêu cầu nghiêm ngặt của công nghiệp thực phẩm. Được chứng nhận bởi USDA FSIS – Uỷ ban an toàn và kiểm tra thực phẩm Hoa kỳ – là cấp H1 ( dầu mỡ được phép tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm) và được đưa vào danh sách công bố số 1419 ” Danh sách các chất và hợp chất không thực phẩm được đăng ký bảo hộ sử dụng”. Các thành phần hoàn toàn là những chất được cho phép theo tiêu chuẩn US 21 CFR 178.3570 cho những chất được phép tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Sử dụng  Cassida GL 150 · Bôi trơn các hộp giảm tốc dùng trong công nghiệp thực phẩm. · Dùng trong các thiết bị đóng gói thực phẩm Tính năng kỹ thuật  Cassida GL 150 · Ngăn cản sự hình thành các sản phẩm có hại của các quá trình oxy hoá khi nhiệt độ tăng cao. · Dầu gốc có khả năng bôi trơn tự nhiên rất tốt trong hầu hết các điều kiện làm việc · Tính năng chịu cực áp tuyệt vời thích hợp cho các tiếp xúc ăn khớp thép – thép, ăn khớp ren, bánh răng đồng. · Không màu và mùi vị · Chỉ số nhớt cao làm tối thiếu sự dao động độ nhớt khi nhiệt độ thay đổi. Được phê chuẩn của NSF H1, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL ( GL 150,220), VCL ( GL 150), ISO/DP 6743/6 L – CKD, DIN 51517 CLP để dùng trong sản xuất thực phẩm Khuyến cáo & Chấp thuận · David Brown: Shell Cassida GL 460 for worm gears · Lenze · Getriebebau Nord: Shell Cassida GL 220 & 680 · Krones · SEW ( GL 220 for helical units & GL460 for worm gear units · Bonfiglioli ( for parallel shaft and helical in – line reducers; Cassida GL 460 for worm or worm/screw gears) · FMC can seamers FAG · Buehler · Westfalia Food Tec ( Cassida GL 220) · Toyo Can Seamer type 43M ( Cassida GL 150) · Stort Food and Dairy Systems ( GL 150 – 680) Dầu gốc tổng hợp  Cassida GL 150 · Không chứa các sản phẩm tự nhiên từ động vật hoặc sản phẩm biến đổi gien · Không chứa các sản phẩm độc hại được liệt kê trong phục lục III a 203/98/EC · Thích hợp cho thực phẩm ăn kiêng · Không thích hợp cho vi khuẩn phát triển Tương thích…

Cassida EPS 2

Dầu Mỡ Thực Phẩm Cassida EPS 2 Mỡ cực áp dùng trong công nghiệp thực phẩm Cassida EPS 2 là loại mỡ cực áp chất lượng rất cao được pha chế đặc biệt để bôi trơn các máy móc dùng trong  công nghiệp chế biến và đóng hộp thực phẩm và nước giải khát. Mỡ có thành phần gồm dầu tổng hợp, chất làm đặc gốc aluminium complex và phụ gia chọn lọc để đáp ứng những yêu cầu ngặt nghèo của công nghiệp thực phẩm. Được USDA – Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ – chứng nhận đạt loại H1 ( khuyến cáo sử dụng ở những nơi dầu mỡ có thể tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm). Sử dụng Cassida EPS 2 · Các ổ lăn và ổ trượt · Các hộp giảm tốc kín · Hệ thống bôi trơn tự động Shell Cassida EPS 2 · Các ổ lăn và ổ trượt · Các khớp nối, đòn và rãnh trượt Shell Cassida EPS cũng có thể dùng như chất bảo vệ chống rỉ các bề mặt chi tiết máy hoặc bôi trên các mặt giăng đệm của các bình chứa. Ưu điểm kỹ thuật Cassida EPS 2 · Khả năng chịu nước cực tốt · Độ bề oxy hoá và ổn định cơ tính tuyệt hảo · Bảo vệ chống ăn mòn hiệu quả · Tính năng bám dính tốt · Không màu & không mùi Được chứng nhận của NSF H1, SVGW, Kosher và halal sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Nhiệt độ hoạt động – 40oC đến + 120oC trong điều kiện làm việc liên tục, ( có thể tạm thời lên đến + 140oC) Khuyến cáo & Chấp thuận Cassida EPS 2 · David Brown…

Cassida EPS 1

Dầu Mỡ Thực Phẩm Cassida EPS 1 Mỡ cực áp dùng trong công nghiệp thực phẩm Cassida EPS 1 là loại mỡ cực áp chất lượng rất cao được pha chế đặc biệt để bôi trơn các máy móc dùng trong  công nghiệp chế biến và đóng hộp thực phẩm và nước giải khát. Mỡ có thành phần gồm dầu tổng hợp, chất làm đặc gốc aluminium complex và phụ gia chọn lọc để đáp ứng những yêu cầu ngặt nghèo của công nghiệp thực phẩm. Được USDA – Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ – chứng nhận đạt loại H1 ( khuyến cáo sử dụng ở những nơi dầu mỡ có thể tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm). Sử dụng Cassida EPS 1 · Các ổ lăn và ổ trượt · Các hộp giảm tốc kín · Hệ thống bôi trơn tự động Shell Cassida EPS 2 · Các ổ lăn và ổ trượt · Các khớp nối, đòn và rãnh trượt Cassida EPS 1 cũng có thể dùng như chất bảo vệ chống rỉ các bề mặt chi tiết máy hoặc bôi trên các mặt giăng đệm của các bình chứa. Ưu điểm kỹ thuật · Khả năng chịu nước cực tốt · Độ bề oxy hoá và ổn định cơ tính tuyệt hảo · Bảo vệ chống ăn mòn hiệu quả · Tính năng bám dính tốt · Không màu & không mùi Được chứng nhận của NSF H1, SVGW, Kosher và halal sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Nhiệt độ hoạt động – 40oC đến + 120oC trong điều kiện làm việc liên tục, ( có thể tạm thời lên đến + 140oC) Khuyến cáo & Chấp thuận · David Brown · Krones · Buehler Utzwil · Alfa Laval…

Cassida Chain Oil 150

Dầu Mỡ Thực Phẩm Cassida Chain Oil 150 Dầu bôi trơn xích tải dùng trong công nghiệp thực phẩm Cassida Chain Oil 150 là dầu tổng hợp chất lượng cao, chống mài mòn được pha chế đặc biệt để bôi trơn các xích tải và truyền động sử dụng trong công nghiệp thực phẩm. Được chứng nhận bởi USDA FSIS – Uỷ ban an toàn và kiểm tra thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ – ở cấp sử dụng H1 ( dầu mỡ được phép tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm ) và được đưa vào danh sách công bố số 1419 ” Danh sách các chất và hợp chất không thực phẩm được đăng ký bảo hộ sử dụng”. Các thành phần của chúng hoàn toàn là những chất đạt tiêu chuẩn US 21 CFR 178.3570 dành cho những chất được phép tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Sử dụng Cassida Chain Oil 150 · Xích dẫn động hay xích băng tải sử dụng trong công nghiệp thực phẩm. · Các thiết bị làm bao bì thực phẩm. Tính năng kỹ thuật Cassida Chain Oil 150 · Tính bám dính tuyệt vời, giảm thiểu rơi vào sản phẩm trong sử dụng hay bị rửa trôi bởi nước lạnh/nóng. · Kéo dài tuổi thọ sử dụng của xích, giảm thiểu thời gian chết của thiết bị do khả năng chống ăn mòn và rỉ sét cao cấp  ngay cả trong điều kiện ẩm ướt. · Dễ dàng sử dụng bằng bàn chải, qua bể dầu hay bằng hệ thống bôi trơn tự động. · Không màu, không mùi. · Không có dung môi trong công thức pha chế tạo sự an toàn khi sử dụng. Được phê chuẩn của NSF H1, Kosher và Halal để dùng trong sản xuất thực phẩm Dầu gốc tổng hợp · Không chứa các sản phẩm tự nhiên từ động vật hoặc sản phẩm biến đổi gien · Không chứa các sản phẩm độc hại được liệt kê trong Phụ lục IIIa 203/98/EC · Thích hợp cho thực phẩm ăn kiêng · Không thích hợp cho vi khuẩn phát triển Nhiệt độ làm việc Từ – 30oC đến + 150oC Khuyến cáo & Chấp thuận Krones Frigoscandia Stork…

Cassida Chain Oil 1000

Dầu Mỡ Thực Phẩm Cassida Chain Oil 1000 Dầu bôi trơn xích tải dùng trong công nghiệp thực phẩm Cassida Chain Oil 1000 là dầu tổng hợp chất lượng cao, chống mài mòn được pha chế đặc biệt để bôi trơn các xích tải và truyền động sử dụng trong công nghiệp thực phẩm. Được chứng nhận bởi USDA FSIS – Uỷ ban an toàn và kiểm tra thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ – ở cấp sử dụng H1 ( dầu mỡ được phép tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm ) và được đưa vào danh sách công bố số 1419 ” Danh sách các chất và hợp chất không thực phẩm được đăng ký bảo hộ sử dụng”. Các thành phần của chúng hoàn toàn là những chất đạt tiêu chuẩn US 21 CFR 178.3570 dành cho những chất được phép tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Sử dụng Cassida Chain Oil 1000 · Xích dẫn động hay xích băng tải sử dụng trong công nghiệp thực phẩm. · Các thiết bị làm bao bì thực phẩm. Tính năng kỹ thuật Cassida Chain Oil 1000 · Tính bám dính tuyệt vời, giảm thiểu rơi vào sản phẩm trong sử dụng hay bị rửa trôi bởi nước lạnh/nóng. · Kéo dài tuổi thọ sử dụng của xích, giảm thiểu thời gian chết của thiết bị do khả năng chống ăn mòn và rỉ sét cao cấp ngay cả trong điều kiện ẩm ướt. · Dễ dàng sử dụng bằng bàn chải, qua bể dầu hay bằng hệ thống bôi trơn tự động. · Không màu, không mùi. · Không có dung môi trong công thức pha chế tạo sự an toàn khi sử dụng. Được phê chuẩn của NSF H1, Kosher và Halal để dùng trong sản xuất thực phẩm Dầu gốc tổng hợp · Không chứa các sản phẩm tự nhiên từ động vật hoặc sản phẩm biến đổi gien · Không chứa các sản phẩm độc hại được liệt kê trong Phụ lục IIIa 203/98/EC · Thích hợp cho thực phẩm ăn kiêng · Không thích hợp cho vi khuẩn phát triển Nhiệt độ làm việc Từ – 30oC đến + 150oC Khuyến cáo & Chấp thuận Krones Frigoscandia Stork Amadues Kahl GmbH Tiếp xúc ngẫu nhiên Theo những yêu cầu của US 21 CFR 178.3570, cần tránh mọi tiếp xúc với thực phẩm. Trong trường hợp có tiếp xúc ngẫu nhiên thì nồng độ trong thực phẩm không được vượt quá 10ppm ( hay 10mg/kg)…