Rustkote 945

Dầu Chống Rỉ Sét Rustkote 945 Chất bảo quản chống rỉ khử nước Shell Rustkote là chất chống rỉ loại dung môi kết tủa có tính năng khử nước. Sau khi bôi lên các bề mặt, dung môi bay hơi để lại một màng bảo vệ khô và mỏng. Độ dầy của màng và thời gian khô thay đổi tuỳ theo yêu cầu về thời gian bảo vệ. Ngoài ra nó không cần có thiết bị làm khô. Sử dụng · Shell Rustkotes thích hợp để bảo vệ các chi tiết sau gia công hoặc các chi tiết kim loại của máy móc, chống lại quá trình rỉ sét · Shell Rustkotes có thể sử dụng bằng cách nhúng, xịt hay quét các chi tiết khô và cả những chi tiết được tưới bởi chất làm mát trong quá trình gia công Ưu điểm kỹ thuật · Đặc tính khô nhanh · Tính năng khử nước và chống rỉ sét cao · Dễ làm sạch bởi mọi loại dung môi hydrocarbon · Có sẵn nhiều khả năng lựa chọn thời gian bảo vệ · Tính năng khử nhũ tương tuyệt hảo Rửa sạch Lớp màng mỏng trên bề mặt có thể rửa bỏ dễ dàng bởi các dung môi hydrocarbon như dầu trắng, dung dịch kiềm hay bất kỳ cách rửa thông thường nào khác Tính chất vật lý điển hình Shell Rustkotes 943 945 Màu sắc Trong Trong vàng vàng Điểm chớp cháy °C > 60 40 Tỷ trọng ở 15°C, kg/l 0,785 0,787 Thời gian bảo vệ trong nhà (tháng) 3 9 Thời gian bảo vệ bên ngoài (tháng ) 2 3 Các tính chất này đặc trưng cho sản phẩm hiện hành. Những sản phẩm trong tương lai của Shell có thể thay đổi chút ít cho phù hợp theo qui cách mới của Shell.…