Tivela S 460 (Omala S4 WE 460)

Dầu Bánh Răng Hộp Số Tivela S 460 (Omala S4 WE 460) Dầu bánh răng công nghiệp gốc tổng hợpTivela S 460 là dầu bánh răng công nghiệp pha chế từ dầu gốc tổng hợp PAG và phụ gia đặc biệt để tăng cường tính năng bôi trơn ở điều kiện khắc nghiệt ( nâng cao hiệu quả năng lượng, tăng tuổi thọ và khả năng chống rỗ ) Sử dụng Tivela S 460 · Các bánh răng công nghiệp kín ( gồm cả bộ bánh vít – trục vít ) làm việc ở điều kiện nặng · Các hộp số chỉ đổ dầu 1 lần · Dầu tuần hoàn và bôi trơn các ổ đỡ Shell Tivela S không được khuyến cáo sử dụng bôi trơn cho các bánh răng chế tạo từ hợp kim đồng có chứa nhôm. Ưu điểm kỹ thuật Tivela S 460 · Khả năng chịu tải cao, chống rỗ tốt Kể cả trong điều kiện va đập mạnh, tính năng cao hơn nhiều so với dầu gốc khoáng · Tính năng bôi trơn tăng hiệu quả bánh răng Nâng cao hiệu quả năng lượng, giảm nhiệt độ bề mặt răng · Chống oxy hoá, ổn định nhiệt tốt Kéo dài tuổi thọ dầu tới 20.000h ( 4 năm ) với nhiệt độ dầu tới 800C · Kéo dài chu kỳ cần bảo dưỡng · Khả năng chống rỉ & chống ăn mòn cao Khuyến cáo & Chấp thuận Tivela S 460 David Brown ( bảng G ) Flender AG chấp thuận Sức khoẻ & An toàn Tivela S 460 Shell Tivela S không gây nguy hại nào đáng kể cho sức khoẻ và an toàn khi sử dụng đúng qui định, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và cá nhân được tuân thủ. Để có thêm hướng dẫn về sức khoẻ và an toàn, tham khảo thêm Phiếu dữ liệu an toàn sản phẩm Shell tương ứng. Tính chất lý học điển hình Shell Tivela S 150 220 320…

Tivela S 320 (Đổi tên Shell Omala S4 WE 320)

Dầu Bánh Răng Hộp Số Tivela S 320 (Đổi tên Shell Omala S4 WE 320) Dầu bánh răng công nghiệp gốc tổng hợpTivela S 320 là dầu bánh răng công nghiệp pha chế từ dầu gốc tổng hợp PAG và phụ gia đặc biệt để tăng cường tính năng bôi trơn ở điều kiện khắc nghiệt ( nâng cao hiệu quả năng lượng, tăng tuổi thọ và khả năng chống rỗ ) Sử dụng Tivela S 320 · Các bánh răng công nghiệp kín ( gồm cả bộ bánh vít – trục vít ) làm việc ở điều kiện nặng · Các hộp số chỉ đổ dầu 1 lần · Dầu tuần hoàn và bôi trơn các ổ đỡ Shell Tivela S không được khuyến cáo sử dụng bôi trơn cho các bánh răng chế tạo từ hợp kim đồng có chứa nhôm. Ưu điểm kỹ thuật Tivela S 320 · Khả năng chịu tải cao, chống rỗ tốt Kể cả trong điều kiện va đập mạnh, tính năng cao hơn nhiều so với dầu gốc khoáng · Tính năng bôi trơn tăng hiệu quả bánh răng Nâng cao hiệu quả năng lượng, giảm nhiệt độ bề mặt răng · Chống oxy hoá, ổn định nhiệt tốt Kéo dài tuổi thọ dầu tới 20.000h ( 4 năm ) với nhiệt độ dầu tới 800C · Kéo dài chu kỳ cần bảo dưỡng · Khả năng chống rỉ & chống ăn mòn cao Khuyến cáo & Chấp thuận Tivela S 320 David Brown ( bảng G ) Flender AG chấp thuận Sức khoẻ & An toàn Tivela S 320 Shell Tivela S không gây nguy hại nào đáng kể cho sức khoẻ và an toàn khi sử dụng đúng qui định, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và cá nhân được tuân thủ. Để có thêm hướng dẫn về sức khoẻ và an toàn, tham khảo thêm Phiếu dữ liệu an toàn sản phẩm Shell tương ứng. Tính chất lý học điển hình Shell Tivela S 150 220 320 460…

Tivela S 220 (Đổi tên Shell Omala S4 WE 220)

Dầu Bánh Răng Hộp Số Tivela S 220 (Đổi tên Shell Omala S4 WE 220) Dầu bánh răng công nghiệp gốc tổng hợpTivela S 220 là dầu bánh răng công nghiệp pha chế từ dầu gốc tổng hợp PAG và phụ gia đặc biệt để tăng cường tính năng bôi trơn ở điều kiện khắc nghiệt ( nâng cao hiệu quả năng lượng, tăng tuổi thọ và khả năng chống rỗ )Sử dụng Tivela S 220 · Các bánh răng công nghiệp kín ( gồm cả bộ bánh vít – trục vít ) làm việc ở điều kiện nặng · Các hộp số chỉ đổ dầu 1 lần · Dầu tuần hoàn và bôi trơn các ổ đỡ Shell Tivela S không được khuyến cáo sử dụng bôi trơn cho các bánh răng chế tạo từ hợp kim đồng có chứa nhôm. Ưu điểm kỹ thuật Tivela S 220 · Khả năng chịu tải cao, chống rỗ tốt Kể cả trong điều kiện va đập mạnh, tính năng cao hơn nhiều so với dầu gốc khoáng · Tính năng bôi trơn tăng hiệu quả bánh răng Nâng cao hiệu quả năng lượng, giảm nhiệt độ bề mặt răng · Chống oxy hoá, ổn định nhiệt tốt Kéo dài tuổi thọ dầu tới 20.000h ( 4 năm ) với nhiệt độ dầu tới 800C · Kéo dài chu kỳ cần bảo dưỡng · Khả năng chống rỉ & chống ăn mòn cao Khuyến cáo & Chấp thuận Tivela S 220 David Brown ( bảng G ) Flender AG chấp thuận Sức khoẻ & An toàn Tivela S 220 Shell Tivela S không gây nguy hại nào đáng kể cho sức khoẻ và an toàn khi sử dụng đúng qui định, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và cá nhân được tuân thủ. Để có thêm hướng dẫn về sức khoẻ và an toàn, tham khảo thêm Phiếu dữ liệu an toàn sản phẩm Shell tương ứng. Tính chất lý học điển hình Shell Tivela S 150 220 320 460…

Tivela S 150 (Đổi tên Shell Omala S4 WE 150)

Dầu Bánh Răng Hộp Số  Tivela S 150 (Đổi tên Shell Omala S4 WE 150) Dầu bánh răng công nghiệp gốc tổng hợpTivela S 150 là dầu bánh răng công nghiệp pha chế từ dầu gốc tổng hợp PAG và phụ gia đặc biệt để tăng cường tính năng bôi trơn ở điều kiện khắc nghiệt ( nâng cao hiệu quả năng lượng, tăng tuổi thọ và khả năng chống rỗ )Sử dụng Tivela S 150  · Các bánh răng công nghiệp kín ( gồm cả bộ bánh vít – trục vít ) làm việc ở điều kiện nặng · Các hộp số chỉ đổ dầu 1 lần · Dầu tuần hoàn và bôi trơn các ổ đỡ Shell Tivela S không được khuyến cáo sử dụng bôi trơn cho các bánh răng chế tạo từ hợp kim đồng có chứa nhôm. Ưu điểm kỹ thuật Tivela S 150 · Khả năng chịu tải cao, chống rỗ tốt Kể cả trong điều kiện va đập mạnh, tính năng cao hơn nhiều so với dầu gốc khoáng · Tính năng bôi trơn tăng hiệu quả bánh răng Nâng cao hiệu quả năng lượng, giảm nhiệt độ bề mặt răng · Chống oxy hoá, ổn định nhiệt tốt Kéo dài tuổi thọ dầu tới 20.000h ( 4 năm ) với nhiệt độ dầu tới 800C · Kéo dài chu kỳ cần bảo dưỡng · Khả năng chống rỉ & chống ăn mòn cao Khuyến cáo & Chấp thuận Tivela S 150 David Brown ( bảng G ) Flender AG chấp thuận Sức khoẻ & An toàn Tivela S 150 Shell Tivela S không gây nguy hại nào đáng kể cho sức khoẻ và an toàn khi sử dụng đúng qui định, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và cá nhân được tuân thủ. Để có thêm hướng dẫn về sức khoẻ và an toàn, tham khảo thêm Phiếu dữ liệu an toàn sản phẩm Shell tương ứng. Tính chất lý học điển hình Shell Tivela S 150 220 320…

Omala HD 460

Dầu Bánh Răng Hộp Số Omala HD 460 (Omala S4 GX 460) Dầu bánh răng công nghiệp gốc tổng hợpOmala HD 460 là một loại dầu bánh răng chất lượng cao đem lại tính năng bôi trơn siêu hạng ( như tăng hiệu quả năng lượng, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ bánh răng… ) trong những điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất.Sử dụng · Hộp giảm tốc bánh răng làm việc dưới điều kiện khắc nghiệt như tải nặng, nhiệt độ cao và phạm vi thay đổi nhiệt độ rộng · Ổ đỡ lăn và trượt · Hệ thống dầu tuần hoàn · Đặc biệt được khuyến cáo cho những hệ thống “bôi trơn suốt đời” Ưu điểm kỹ thuật · Khả năng chịu tải tuyệt vời và chống rỗ mặt răng Hoạt động tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt ( kể cả va đập), kéo dài tuổi thọ thiết bị · Đặc tính bôi trơn ưu việt Độ nhớt ít thay đổi so với dầu khoáng thông thường. Dễ khởi động & tiết kiệm năng lượng · Bền nhiệt và bền oxy hoá rất cao Không tạo cặn khi làm việc ở nhiệt độ cao.Tuổi thọ dầu kéo dài ( 10.000h ở 800C) · Điểm đông đặc thấp Bôi trơn hiệu quả khi nhiệt độ khởi động thấp · Kéo dài tuổi thọ dầu bôi trơn Thời gian sử dụng lâu hơn. Giá thành và chi phí bảo dưỡng thấp hơn · Bảo vệ ăn mòn và chống rỉ cực tốt Chống ăn mòn tất cả các bề mặt kim loại · Tách nước & tách khí nhanh Khả năng tương thích Omala HD 460 tương thích với tất cả các vật liệu làm kín và sơn một các bình thường như dầu khoáng. Chỉ tiêu & Chấp thuận ISO 12925 – 1 Type CKD ANSI/AGMA 9005 – D94 US Steel 224 Flender AG chấp thuận David Brown S1.53.101 Tính chất lý học điển hình…

Omala HD 320

Dầu Bánh Răng Hộp Số  Omala HD 320 (Đổi tên Shell Omala S4 GX 320) Dầu bánh răng công nghiệp gốc tổng hợpOmala HD 320 là một loại dầu bánh răng chất lượng cao đem lại tính năng bôi trơn siêu hạng ( như tăng hiệu quả năng lượng, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ bánh răng… ) trong những điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất. Sử dụng · Hộp giảm tốc bánh răng làm việc dưới điều kiện khắc nghiệt như tải nặng, nhiệt độ cao và phạm vi thay đổi nhiệt độ rộng · Ổ đỡ lăn và trượt · Hệ thống dầu tuần hoàn · Đặc biệt được khuyến cáo cho những hệ thống “bôi trơn suốt đời” Ưu điểm kỹ thuật · Khả năng chịu tải tuyệt vời và chống rỗ mặt răng Hoạt động tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt ( kể cả va đập), kéo dài tuổi thọ thiết bị · Đặc tính bôi trơn ưu việt Độ nhớt ít thay đổi so với dầu khoáng thông thường. Dễ khởi động & tiết kiệm năng lượng · Bền nhiệt và bền oxy hoá rất cao Không tạo cặn khi làm việc ở nhiệt độ cao.Tuổi thọ dầu kéo dài ( 10.000h ở 800C) · Điểm đông đặc thấp Bôi trơn hiệu quả khi nhiệt độ khởi động thấp · Kéo dài tuổi thọ dầu bôi trơn Thời gian sử dụng lâu hơn. Giá thành và chi phí bảo dưỡng thấp hơn · Bảo vệ ăn mòn và chống rỉ cực tốt Chống ăn mòn tất cả các bề mặt kim loại · Tách nước & tách khí nhanh Khả năng tương thích Omala HD 320 tương thích với tất cả các vật liệu làm kín và sơn một các bình thường như dầu khoáng. Chỉ tiêu & Chấp thuận ISO 12925 – 1 Type CKD ANSI/AGMA 9005 – D94 US Steel 224 Flender AG chấp thuận David Brown S1.53.101 Tính chất lý học điển hình Shell Omala HD…