THERMO

DẦU TRUYỀN NHIỆT THERMO Dầu tải nhiệt Mô tả : PLC THERMO là loại dầu được pha chế từ dầu gốc có tínhổn định cao cùng với phụ gia đặc biệt nên dầu có tính truyền nhiệt cap, độ ổn định chống ôxy hoa và chống nhiệt phân rất tốt. Dầu được khuyến cáo dùng cho hệ thống truyền nhiệt tuần hoàn dạng kín và hở. Lợi ích chính : – tính ổn định và chống phân hủy cao, cặn tạo thành trong quá trình vận hành thấp . – Tính bay hơi thấp nên không tạo thành các “túi khí “ trong khi bơm tuần hoàn và hạn chế tổn thất khi sử dụng trong hệ thống truyền nhiệt hở. – Chỉ số độ nhớt cao hạn chế sự thay đổi độ nhớt theo nhiệt độ. – Dầu có độ nhớt thích hợp đảm bảo khả năng tuần hoàn tốt, không tạo ra những điểm nóng cục bộ. Ứng dụng : PLC THERMO có đặc tính ổn định – chống ôxy hóa cao, tính bay hơi thấp và nhiệt độ bắt cháy cao nên được sử dụng làm chất truyền nhiệt trong hệ thống truyền nhiệt tuần hoàn kín khi nhiệt độ lên đén 300 0C và hở khi nhiệt độ không khí dưới 19000C.