REFRI

DẦU MÁY NÉN LẠNH REFRI Dầu máy lạnh Mô tả: PLC REFRI là loại dầu khoáng Naphthenic được tinh chế đặc biệt có điểm đông đặc và kết tủa thấp. Dầu phù hợp với các tiêu chuẩn BS: 2626:1975. Lợi ích chính : Dầu PLC REFRI đem lại cho máy sự hoạt động bình thường ở nhiệt độ thấp và do đó kéo dài thời gian sử dụng của dầu. Ứng dụng : PLC REFRI được khuyến cáo dùng cho máy nén khí amoniac .