Refrigeration Oil S2 FR A 46

Dầu Máy Nén Lạnh Refrigeration Oil S2 FR A 46
Tên cũ: Dầu Máy Nén Lạnh Clavus Oil S
Dầu Máy Nén Lạnh Refrigeration S2 FR-A
Dầu Máy Nén Lạnh
• TÍNH NĂNG TIN CẬY
• TƯƠNG THÍCH VỚI NH3
Dầu Refrigeration Oil S2 FR A 46 là dầu máy nén lạnh, độ hòa trộn thấp, mục đích dùng
trong các máy nén lạnh có chất Amoniac. Dầu này được chế tạo đặc biệt từ dầu gốc parafin
tinh chế có kết hợp với các chất phụ gia được lựa chọn để giảm thiểu cặn trong hệ thống
và nhằm tăng tuổi thọ máy.
______________________________________________________________________________________
Ưu điểm Tính năng
•  Hiệu suất hệ thống
Dầu máy nén lạnh Refrigeration Oil S2 FR A 46 được tối ưu hóa
đặc biệt để dùng trong các hệ thống cần tách dầu.
Dầu Shell Refrigeration Refrigeration Oil S2 FR A 46 được thiết kế để
giảm hiện tượng  “phần bay hơi dầu ” bị cuốn đi;
điều này sẽ giảm thiểu việc quánh dầu trong máy
nén và giảm ván dầu đóng trên bề mặt dàn bay hơi
bên trong vì thế sẽ duy trì hiệu quả của hệ thống
chung.
•    Kéo dài chu kỳ bảo dưỡng
Dầu máy nén lạnh Refrigeration Oil S2 FR A 46 có độ bền ôxi
hóa và nhiệt độ cao tuyệt hảo, có tuổi thọ dầu cao
ngay cả khi nhiệt độ xả của máy nén khí cao.
Ngoài ra, dầu máy nén lạnh Shell S2 FR-A được
pha chế để kiểm soát chặt chẽ việc hình thành cặn
dầu và cặn bùn giúp kéo dài chu kỳ thay dầu so
với dầu máy nén lạnh có gốc dầu khoáng thông
dụng.
Sử Dụng
•   Máy nén lạnh
Dầu máy nén lạnh Refrigeration Oil S2 FR A 46 được khuyến
dùng cho máy nén kín, nửa kín và hở trong các hệ
thống lạnh gia dụng, thương mại và công nghiệp.
Dầu này có thể dùng cho cả hai loại máy nén pít-
tông và xoay
•  Khả năng tương thích với môi chất lạnh
Dầu máy nén lạnh Refrigeration Oil S2 FR A 46 được khuyên
dùng trong các hệ thống làm lạnh amoniac (R717)
đem lại tính năng ưu việt, ngay cả khi nhiệt độ xả
của máy nén cao, hoặc nhiệt độ bay hơi giảm
xuống -30°C.
Dầu này cũng được dùng trong các hệ
thống sử dụng hydrocarbon chẳng hạn như
propane (R290)
Không dùng dầu máy nén lạnh Shell S2 FR-
A với các môi chất lạnh CFC, HCFC hoặc
HFC chẳng hạn như R1 2, R22 hoặc R1-
34A.
•  Khả năng tương thích với vật liệu niêm kín
Dầu máy nén lạnh Refrigeration Oil S2 FR A 46 tương
thích với tất cả vật liệu niêm kín thường
được thiết kế để dùng với các loại dầu
khoáng.
•  Khả năng  tương thích với chất bôi trơn
Dầu máy nén lạnh Shell S2 FR-A hòa tan
hoàn toàn với dầu khoáng, benzen ankyl
hóa khác và các chất bôi trơn gốc PAO.
Tiêu chuẩn kỹ thuật và Chấp thuận
Dầu máy nén lạnh Refrigeration Oil S2 FR A 46 đáp ứng
các tiêu chuẩn của DIN 51503 KAA và KE.
Sức khỏe và An toàn
Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an
toàn xin tham khảo thêm tài liệu về an toàn
sản phẩm Shell tương ứng, liên hệ với nhân
viên của Shell để có thêm thông tin.
Bảo vệ Môi trường
Đưa dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom
quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất
hay nguồn nước.
Chỉ dẫn
Có thể tham khảo tư vấn Đại diện Shell về
các nội dung không có trong Tờ giới thiệu
này.
 Các Tính Chất Lý Học Điển Hình
Cấp Độ nhớt ISO     ISO 3448  46                       68
Dầu lạnh    DIN51503  KAA , KE
Độ nhớt Động học    ISO 3104
tại 40°C  mm2/giây    46                       68
tại 100°C  mm2/giây    6.7                       9
Điểm Chớp cháy CO C  °C ISO 2592  218                    232
Điểm Rót chảy  °C ISO 3016  -39                     -39
Tỉ trọng tại 15°C  kg/m3 ISO 12185  859                    862
Số trung hòa  mg KOH/g  ASTM D 664 (TAN)
Hòa tan với R290  hòa tan hoàn toàn với hydrocarbon
gốc môi chất lạnh
Các tính chất này đặc trưng cho sản phẩm hiện hành. Những sản phẩm trong tương lai của Shell có thể thay
đổi chút ít cho phù hợp theo quy cách mới của Shell.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *