ENERGOL LPT -F 46

DẦU MÁY NÉN LẠNH ENERGOL LPT F 46
Dầu máy nén lạnh
Energol LPT F 46 là dầu máy nén lạnh gốc nap-ta-lin chất lượng cao, nhiệt độ ngưng chảy thấp đã được tinh chế qua quá trình xử lý bằng dung môi.Energol LPT F 46 được dùng để bôi trơn các máy nén dùng các chất làm lạnh thông thường, trong đó chất làm lạnh và chất bôi trơn trộn lẫn với nhau.

Energol LPT F 46 phù hợp với tiêu chuẩn BS 2626 và được chấp nhận dùng cho các máy nén khí amoniac của Sulzer Bros (Thụy Sĩ)

Energol LPT F 46 được tinh chế đặc biệt để nhiệt độ kết tủa rất thấp. Dầu này đáp ứng được các yêu cầu của các máy nén Carrier (Mỹ).

Energol LPT Phương pháp thử Đơn vị Energol LPT 46 Energol LPT 68 Energol LPT-F 32 Energol LPT-F 46
Khối lượng riêng ở 150C ASTM 1298 Kg/l 0,896 0,902 0,917 0,925
Điểm chớp cháy cốc hở ASTM D92 0C 176 183 171 182
Độ nhớt động học ở 400C ASTM D445 cSt 45 68 29 54
Độ nhớt động học ở 1000C ASTM D445 cSt 6,0 7,4 4,3 5,8
Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 63 57
Điểm rót chảy ASTM D97 0C -36 -33 -42 -39
Trị số trung hòa ASTM D664 mgKOH/g 0,05 0,05 < 0,05 < 0,05
Nhiệt độ kết tủa 0C -45 -42 < -50 < -45

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *