Viscogen KL 15

Dầu Xích Tải Viscogen KL 15 Viscogen KL 15 là dầu xích tải gốc tổng hợp thích ứng với nhiệt độ hoạt động cao, trong môi trường khắc nghiệt, ở những vị trí mà dầu khoáng hay dầu tổng hợp thông thường sẽ gây ra mài mòn rất nhanh, hoặc dầu bị cac-bon hoá và tạo cặn bám vào xích. Viscogen KL 15 có khả năng chịu nhiệt tuyệt hảo và khả năng lưu chuyển ở nhiệt độ thấp rất tốt, giúp cho dầu thích ứng với một phạm vi nhiệt độ rộng. Độ nhớt: ISO VG 220 Viscogen KL 15 Phương pháp thử Đơn vị Trị số tiêu biểu Khối lượng riêng ở 150C ASTM 1298 Kg/l 0.947 Màu sắc Xanh lá cây Độ nhớt động học ở 400C ASTM D445 cSt 218 Độ nhớt động học ở 1000C ASTM D445 cSt 20 Điểm rót chảy ASTM D97 C -43 Thử nghiện ăn mòn đồng(3 giờ @ 1000C) ASTM D130 – 1 Thử nghiện ăn mòn thép DIN 51355 –…