Cresta SHS

Dầu Xilanh Hơi Nước Cresta SHS là loại dầu khoáng tinh khiết được pha chế để bôi trơn xy-lanh và van của động cơ hơi nước, nơi mà đặc tính khử nhũ được yêu cầu ở nhiệt độ cao. Loại dầu này cũng phù hợp để bôi trơn cho các bộ bánh răng và các ổ đỡ làm việc ở chế độ tải nặng và tốc độ chậm. Castrol Cresta Phương pháp thử Đơn vị Trị số tiêu biểu Khối lượng riêng ở 150C ASTM 1298 Kg/l 0,900 Điểm chớp cháy cốc kín ASTM D93 C 220 Độ nhớt động học ở 400C ASTM D445 cSt 980 Độ nhớt động học ở 1000C ASTM D445 cSt 49 Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 – 97 Điểm rót chảy ASTM D97 0C -9