Perfecto T

Dầu Tua Bin Perfecto T là dầu tua-bin dùng cho các loại tua-bin khí, hơi nước và nước. Chúng được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế, kết hợp với các chất phụ gia đặc biệt tạo ra các đặc tính khử nhũ tương tốt, độ bền ôxy hóa cao, chống ăn mòn và chống tạo bọt tốt. Castrol Perfecto T có nhiệt độ tự bốc cháy cao. Độ nhớt: ISO VG 32, 46 Perfecto T Phương pháp thử Đơn vị Perfecto T 32 Perfecto T 32 Khối lượng riêng ở 150C ASTM 1298 Kg/l 0,87 0,88 Độ nhớt động học ở 400C ASTM D445 cSt 32 46 Độ nhớt động học ở 1000C ASTM D445 cSt 5,3 6,7 Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 102 102 Độ tạo bọt Sequence 1 ASTM D892 10/Nil 10/Nil Độ tách khí ở 500C ASTM D3427 Phút…