Canopus 46

Dầu tuần hoàn Canopus 46 Dầu tuần hoàn công nghiệp Canopus 46 Dầu khoáng paraffin tinh lọc dùng cho các hệ thống tuần hoàn trong công nghiệp và bôi trơn đa dạng khi dầu khoáng thuần là thích hợp. Canopus 46 Ứng dụng · Bôi trơn đa dụng trong công nghiệp, đặc biệt cho các hệ thống bôi trơn ” không quay vòng nhớt” · Các hệ thống, tuần hoàn, thuỷ lực công nghiệp, đặc biệt các hệ thống có trang bị bộ lọc bằng đất sét để loại bỏ nhiễm bẩn nặng · Hộp bánh răng có tải nhẹ · Ô bi và bạc · Bộ lọc không khí trong động cơ · Máy công cụ · Dầu chế biến hoặc dầu pha trong công nghiệp cao su và chất dẻo · Máy nén khí, nếu thích hợp ( không dùng cho các máy nén cung cấp khí để thở) · Bơm chân không · Dùng như dầu truyền nhiệt, khi có khuyến nghị dùng dầu không ức chế ôxy hoá Canopus 46 Ưu điểm Giảm bảo trì Dầu khoáng thuần tinh lọc có khả năng qua lọc tuyệt vời, thích hợp cho các bộ lọc thông dụng trên thị trường, đặc biệt làm việc rất hữu hiệu với các bộ lọc đất sét xốp, giúp tăng thời gian thay lọc đến mức tối đa. Vận hành không sự cố Tính năng tách nước vượt trội giúp ngăn ngừa sự tạo cặn bùn do ngưng tụ nước ở nhiệt độ làm việc thấp. Xu thế tạo cặn các bon thấp giúp giảm thiểu hiện tượng đóng cặn trong các máy nén khí. Kéo dài thời gian sự dụng nhớt Tính năng bền ô xy hoá tự nhiên của dầu giúp chống lại sự xuống cấp và hoá đặc dầu trong khi sử dụng. Canopus 46 Môi trường, sức khoẻ và sự an toàn Thông tin về các vấn đề này có trong Tài liệu về an toàn sản phẩm ( MSDS ) và Bản hướng dẫn an toàn cho người sử dụng của Caltex. Khách hàng nên tham khảo những thông tin này và tuân thủ các hướng dẫn và quy định của luật pháp về sử dụng và thải bỏ dầu nhớt. Để có Tài liệu MSDS hãy vào trang web www.caltexoils.com.

Canopus 32

Dầu tuần hoàn Canopus 32 Dầu tuần hoàn công nghiệp Dầu khoáng paraffin tinh lọc dùng cho các hệ thống tuần hoàn trong công nghiệp và bôi trơn đa dạng khi dầu khoáng thuần là thích hợp. Canopus 32 Ứng dụng · Bôi trơn đa dụng trong công nghiệp, đặc biệt cho các hệ thống bôi trơn ” không quay vòng nhớt” · Các hệ thống, tuần hoàn, thuỷ lực công nghiệp, đặc biệt các hệ thống có trang bị bộ lọc bằng đất sét để loại bỏ nhiễm bẩn nặng · Hộp bánh răng có tải nhẹ · Ô bi và bạc · Bộ lọc không khí trong động cơ · Máy công cụ · Dầu chế biến hoặc dầu pha trong công nghiệp cao su và chất dẻo · Máy nén khí, nếu thích hợp ( không dùng cho các máy nén cung cấp khí để thở) · Bơm chân không · Dùng như dầu truyền nhiệt, khi có khuyến nghị dùng dầu không ức chế ôxy hoá Canopus 32 Ưu điểm Giảm bảo trì Dầu khoáng thuần tinh lọc có khả năng qua lọc tuyệt vời, thích hợp cho các bộ lọc thông dụng trên thị trường, đặc biệt làm việc rất hữu hiệu với các bộ lọc đất sét xốp, giúp tăng thời gian thay lọc đến mức tối đa. Vận hành không sự cố Canopus 32 Tính năng tách nước vượt trội giúp ngăn ngừa sự tạo cặn bùn do ngưng tụ nước ở nhiệt độ làm việc thấp. Xu thế tạo cặn các bon thấp giúp giảm thiểu hiện tượng đóng cặn trong các máy nén khí. Kéo dài thời gian sự dụng nhớt Tính năng bền ô xy hoá tự nhiên của dầu giúp chống lại sự xuống cấp và hoá đặc dầu trong khi sử dụng. Canopus 32 Môi trường, sức khoẻ và sự an toàn Thông tin về các vấn đề này có trong Tài liệu về an toàn sản phẩm ( MSDS ) và Bản hướng dẫn an toàn cho người sử dụng của Caltex. Khách hàng nên tham khảo những thông tin này và tuân thủ các hướng dẫn và quy định của luật pháp về sử dụng và thải bỏ dầu nhớt. Để có Tài liệu MSDS hãy vào trang web www.caltexoils.com.

Canopus 100

Dầu tuần hoàn Canopus 100 Dầu tuần hoàn công nghiệp Dầu khoáng paraffin tinh lọc dùng cho các hệ thống tuần hoàn trong công nghiệp và bôi trơn đa dạng khi dầu khoáng thuần là thích hợp. Canopus 100 Ứng dụng · Bôi trơn đa dụng trong công nghiệp, đặc biệt cho các hệ thống bôi trơn ” không quay vòng nhớt” · Các hệ thống, tuần hoàn, thuỷ lực công nghiệp, đặc biệt các hệ thống có trang bị bộ lọc bằng đất sét để loại bỏ nhiễm bẩn nặng · Hộp bánh răng có tải nhẹ · Ô bi và bạc · Bộ lọc không khí trong động cơ · Máy công cụ · Dầu chế biến hoặc dầu pha trong công nghiệp cao su và chất dẻo · Máy nén khí, nếu thích hợp ( không dùng cho các máy nén cung cấp khí để thở) · Bơm chân không Canopus 100 Dùng như dầu truyền nhiệt, khi có khuyến nghị dùng dầu không ức chế ôxy hoá Canopus 100 Ưu điểm Giảm bảo trì Dầu khoáng thuần tinh lọc có khả năng qua lọc tuyệt vời, thích hợp cho các bộ lọc thông dụng trên thị trường, đặc biệt làm việc rất hữu hiệu với các bộ lọc đất sét xốp, giúp tăng thời gian thay lọc đến mức tối đa. Vận hành không sự cố Tính năng tách nước vượt trội giúp ngăn ngừa sự tạo cặn bùn do ngưng tụ nước ở nhiệt độ làm việc thấp. Xu thế tạo cặn các bon thấp giúp giảm thiểu hiện tượng đóng cặn trong các máy nén khí. Canopus 100 Kéo dài thời gian sự dụng nhớt Tính năng bền ô xy hoá tự nhiên của dầu giúp chống lại sự xuống cấp và hoá đặc dầu trong khi sử dụng. Canopus 100 Môi trường, sức khoẻ và sự an toàn Thông tin về các vấn đề này có trong Tài liệu về an toàn sản phẩm ( MSDS ) và Bản hướng dẫn an toàn cho người sử dụng của Caltex. Khách hàng nên tham khảo những thông tin này và tuân thủ các hướng dẫn và quy định của luật pháp về sử dụng và thải bỏ dầu nhớt. Để có Tài liệu MSDS hãy vào trang web www.caltexoils.com.