Rando HDZ 68

Dầu thủy lực Rando HDZ 68 Dầu thủy lực cho dải nhiệt độ rộng Dầu thuỷ lực chất lượng thượng hạng, ổn định với lực cắt, độ nhớt đa cấp, chống mài mòn, được pha chế để dùng cho các hệ thống thuỷ lực, có nhiệt độ làm việc và nhiệt độ môi trường biến thiên lớn. Ứng dụng · Các hệ thống thuỷ lực công nghiệp có nhiệt độ biến thiên trong dải rộng · Các hệ thống thuỷ lực của thiết bị nông nghiệp, xây dựng và lưu động · Các hệ thống thuỷ lực có bơm kiểu cánh gạt, bánh răng hay pít tông · Các loại xe nâng ( ở các xưởng đông lạnh) · Máy đùn ép nhựa · Các thiết bị trên boong tàu, bánh răng lái và thiết bị điều khiển tự động · Các máy công cụ điều khiển số ( NC) · Các hệ bánh răng kín Các tiêu chuẩn hiệu năng · Denison Hydraulics HF – 0 ( ISO 32, 46, 68) · Vickers M – 2952-S, I-286-S ( Ứng dụng công nghiệp), M-2950-S ( thiết bị di động ( ISO 32, 46 , 68) · Cincinnati Lamb ( Cincinnati Milacron trước đây) P -68 ( ISO 32), P-69 ( ISO 68), P-70 ( ISO 46) · Mannesmann Rexroth RE 07 075 · Tiêu chuẩn ISO 6743 Phần 4, loại HV · DIN 51524 Phần 3, HVLP ( ISO 15,32,46,68,100 · SAE MS1004 HV ( ISO 15,22,32,46,68,100) · US Steel 126 và 127 Ưu điểm * Ứng dụng cho dải nhiệt độ rộng Đặc tính độ nhớt đa cấp, ổn định với lực cắt giúp giảm nguy cơ hỏng hóc trong các hệ thống thuỷ lực chịu tải lớn hay áp suất cao và có nhiệt độ vận hành biến thiên lớn. * Kéo dài tuổi thọ thiết bị Hệ phụ gia đặc biệt chống mài mòn làm giảm mài mòn nhờ bảo vệ bề mặt kim loại ngay cả khi tải nặng phá vỡ màng dầu bôi trơn. * Giảm thời gian ngừng máy Hệ phụ gia chống rỉ và chống ô xy hoá hữu hiệu ngăn ngừa sự hình thành các cặn rỉ có tính mài mòn và các loại cặn bám, véc ni,…

Rando HDZ 46

Dầu thủy lực Rando HDZ 46 Dầu thủy lực cho dải nhiệt độ rộng Dầu thuỷ lực chất lượng thượng hạng, ổn định với lực cắt, độ nhớt đa cấp, chống mài mòn, được pha chế để dùng cho các hệ thống thuỷ lực, có nhiệt độ làm việc và nhiệt độ môi trường biến thiên lớn. Ứng dụng · Các hệ thống thuỷ lực công nghiệp có nhiệt độ biến thiên trong dải rộng · Các hệ thống thuỷ lực của thiết bị nông nghiệp, xây dựng và lưu động · Các hệ thống thuỷ lực có bơm kiểu cánh gạt, bánh răng hay pít tông · Các loại xe nâng ( ở các xưởng đông lạnh) · Máy đùn ép nhựa · Các thiết bị trên boong tàu, bánh răng lái và thiết bị điều khiển tự động · Các máy công cụ điều khiển số ( NC) · Các hệ bánh răng kín Các tiêu chuẩn hiệu năng · Denison Hydraulics HF – 0 ( ISO 32, 46, 68) · Vickers M – 2952-S, I-286-S ( Ứng dụng công nghiệp), M-2950-S ( thiết bị di động ( ISO 32, 46 , 68) · Cincinnati Lamb ( Cincinnati Milacron trước đây) P -68 ( ISO 32), P-69 ( ISO 68), P-70 ( ISO 46) · Mannesmann Rexroth RE 07 075 · Tiêu chuẩn ISO 6743 Phần 4, loại HV · DIN 51524 Phần 3, HVLP ( ISO 15,32,46,68,100 · SAE MS1004 HV ( ISO 15,22,32,46,68,100) · US Steel 126 và 127 Ưu điểm * Ứng dụng cho dải nhiệt độ rộng Đặc tính độ nhớt đa cấp, ổn định với lực cắt giúp giảm nguy cơ hỏng hóc trong các hệ thống thuỷ lực chịu tải lớn hay áp suất cao và có nhiệt độ vận hành biến thiên lớn. * Kéo dài tuổi thọ thiết bị Hệ phụ gia đặc biệt chống mài mòn làm giảm mài mòn nhờ bảo vệ bề mặt kim loại ngay cả khi tải nặng phá vỡ màng dầu bôi trơn. * Giảm thời gian ngừng máy Hệ phụ gia chống rỉ và chống ô xy hoá hữu hiệu ngăn ngừa sự hình thành các cặn rỉ có tính mài mòn và các loại cặn bám, véc ni,…

Rando HDZ 32

Dầu thủy lực Rando HDZ 32 Dầu thủy lực cho dải nhiệt độ rộng Dầu thuỷ lực chất lượng thượng hạng, ổn định với lực cắt, độ nhớt đa cấp, chống mài mòn, được pha chế để dùng cho các hệ thống thuỷ lực, có nhiệt độ làm việc và nhiệt độ môi trường biến thiên lớn. Ứng dụng · Các hệ thống thuỷ lực công nghiệp có nhiệt độ biến thiên trong dải rộng · Các hệ thống thuỷ lực của thiết bị nông nghiệp, xây dựng và lưu động · Các hệ thống thuỷ lực có bơm kiểu cánh gạt, bánh răng hay pít tông · Các loại xe nâng ( ở các xưởng đông lạnh) · Máy đùn ép nhựa · Các thiết bị trên boong tàu, bánh răng lái và thiết bị điều khiển tự động · Các máy công cụ điều khiển số ( NC) · Các hệ bánh răng kín Các tiêu chuẩn hiệu năng · Denison Hydraulics HF – 0 ( ISO 32, 46, 68) · Vickers M – 2952-S, I-286-S ( Ứng dụng công nghiệp), M-2950-S ( thiết bị di động ( ISO 32, 46 , 68) · Cincinnati Lamb ( Cincinnati Milacron trước đây) P -68 ( ISO 32), P-69 ( ISO 68), P-70 ( ISO 46) · Mannesmann Rexroth RE 07 075 · Tiêu chuẩn ISO 6743 Phần 4, loại HV · DIN 51524 Phần 3, HVLP ( ISO 15,32,46,68,100 · SAE MS1004 HV ( ISO 15,22,32,46,68,100) · US Steel 126 và 127 Ưu điểm * Ứng dụng cho dải nhiệt độ rộng Đặc tính độ nhớt đa cấp, ổn định với lực cắt giúp giảm nguy cơ hỏng hóc trong các hệ thống thuỷ lực chịu tải lớn hay áp suất cao và có nhiệt độ vận hành biến thiên lớn. * Kéo dài tuổi thọ thiết bị Hệ phụ gia đặc biệt chống mài mòn làm giảm mài mòn nhờ bảo vệ bề mặt kim loại ngay cả khi tải nặng phá vỡ màng dầu bôi trơn. * Giảm thời gian ngừng máy Hệ phụ gia chống rỉ và chống ô xy hoá hữu hiệu ngăn ngừa sự hình thành các cặn rỉ có tính mài mòn và các loại cặn bám, véc ni,…

Rando HDZ 100

Dầu thủy lực Rando HDZ 100 Dầu thủy lực cho dải nhiệt độ rộng Dầu thuỷ lực chất lượng thượng hạng, ổn định với lực cắt, độ nhớt đa cấp, chống mài mòn, được pha chế để dùng cho các hệ thống thuỷ lực, có nhiệt độ làm việc và nhiệt độ môi trường biến thiên lớn. Ứng dụng · Các hệ thống thuỷ lực công nghiệp có nhiệt độ biến thiên trong dải rộng · Các hệ thống thuỷ lực của thiết bị nông nghiệp, xây dựng và lưu động · Các hệ thống thuỷ lực có bơm kiểu cánh gạt, bánh răng hay pít tông · Các loại xe nâng ( ở các xưởng đông lạnh) · Máy đùn ép nhựa · Các thiết bị trên boong tàu, bánh răng lái và thiết bị điều khiển tự động · Các máy công cụ điều khiển số ( NC) · Các hệ bánh răng kín Các tiêu chuẩn hiệu năng · Denison Hydraulics HF – 0 ( ISO 32, 46, 68) · Vickers M – 2952-S, I-286-S ( Ứng dụng công nghiệp), M-2950-S ( thiết bị di động ( ISO 32, 46 , 68) · Cincinnati Lamb ( Cincinnati Milacron trước đây) P -68 ( ISO 32), P-69 ( ISO 68), P-70 ( ISO 46) · Mannesmann Rexroth RE 07 075 · Tiêu chuẩn ISO 6743 Phần 4, loại HV · DIN 51524 Phần 3, HVLP ( ISO 15,32,46,68,100 · SAE MS1004 HV ( ISO 15,22,32,46,68,100) · US Steel 126 và 127 Ưu điểm * Ứng dụng cho dải nhiệt độ rộng Đặc tính độ nhớt đa cấp, ổn định với lực cắt giúp giảm nguy cơ hỏng hóc trong các hệ thống thuỷ lực chịu tải lớn hay áp suất cao và có nhiệt độ vận hành biến thiên lớn. * Kéo dài tuổi thọ thiết bị Hệ phụ gia đặc biệt chống mài mòn làm giảm mài mòn nhờ bảo vệ bề mặt kim loại ngay cả khi tải nặng phá vỡ màng dầu bôi trơn. * Giảm thời gian ngừng máy Hệ phụ gia chống rỉ và chống ô xy hoá hữu hiệu ngăn ngừa sự hình thành các cặn rỉ có tính mài mòn và các loại cặn bám, véc ni,…

Rando HD 68

Dầu thủy lực Rando HD 68 Dầu thủy lực chống mài mòn Dầu thuỷ lực chất lượng tuyệt hảo, chống mài mòn, được pha chế để dùng trong những hệ thống thuỷ lực áp suất cao, lưu động cũng như tĩnh tại. Rando HD 68 Ứng dụng · Các hệ thống thuỷ lực trong công nghiệp · Các thiết bị thuỷ lực xây dựng và lưu động · Các hệ thống thuỷ lực có bơm pít tông, bánh răng hoặc cánh gạt · Máy đùn ép nhựa · Máy công cụ · Các hệ bánh răng kín · Hệ thống bôi trơn tuần toàn trong công nghiệp Rando HD 68 Các tiêu chuẩn hiệu năng · Denison Hydraulics HF – 0 ( ISO 32, 46, 68) · Vickers M- 2952 -S, I-286-S ( ứng dụng công nghiệp), M-2950-S ( thiết bị di động) ( ISO 32,46,68) · Cincinnati Lamb ( Cincinnati Milacron trước đây) P-68 (ISO 32), P-69 ( ISO 68), P-70 ( ISO 46) · Tiêu chuẩn Mannesmann Rexroth ( RE 07 075) · Tiêu chuẩn ISO 6743 Phần 4, Loại HM · DIN 51524 Phần 2, HLP ( ISO 22, 32,46,68,100) · SAE MS1004 HM ( ISO 22,32,46,68,100) · US Steel 126 và 127 · Bánh răng công nghiệp David Brown 0A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A Rando HD 68 Ưu điểm * Kéo dài tuổi thọ thiết bị Hệ phụ gia đặc biệt chống mài mòn giúp bảo vệ bề mặt kim loại ngay cả khi tải nặng phá vỡ màng bôi trơn. * Giảm thời gian ngưng máy Hệ phụ gia chống rỉ và chống ôxy hoá ngăn ngừa sự hình thành cặn rỉ có tính mài mòn và các loại cặn bám, véc – ni, cặn bùn do dầu xuống cấp.Những loại cặn này có thể gây hư hại bề mặt thiết bị và giăng phớt cũng như sớm gây tắc lọc dầu. * Vận hành không sự cố Tính năng tách nước tốt và không bị thuỷ phân khiến dầu qua lọc rất tốt trong điều kiện bị nhiễm nước. Tính năng chống tạo bọt và thoát khí tốt bảo đảm vận hành không sự cố và đạt hiệu suất của hệ thống.…

Rando HD 46

Dầu thủy lực Rando HD 46 Dầu thủy lực chống mài mòn Dầu thuỷ lực chất lượng tuyệt hảo, chống mài mòn, được pha chế để dùng trong những hệ thống thuỷ lực áp suất cao, lưu động cũng như tĩnh tại. Rando HD 46 Ứng dụng · Các hệ thống thuỷ lực trong công nghiệp · Các thiết bị thuỷ lực xây dựng và lưu động · Các hệ thống thuỷ lực có bơm pít tông, bánh răng hoặc cánh gạt · Máy đùn ép nhựa · Máy công cụ · Các hệ bánh răng kín · Hệ thống bôi trơn tuần toàn trong công nghiệp Rando HD 46 Các tiêu chuẩn hiệu năng · Denison Hydraulics HF – 0 ( ISO 32, 46, 68) · Vickers M- 2952 -S, I-286-S ( ứng dụng công nghiệp), M-2950-S ( thiết bị di động) ( ISO 32,46,68) · Cincinnati Lamb ( Cincinnati Milacron trước đây) P-68 (ISO 32), P-69 ( ISO 68), P-70 ( ISO 46) · Tiêu chuẩn Mannesmann Rexroth ( RE 07 075) · Tiêu chuẩn ISO 6743 Phần 4, Loại HM · DIN 51524 Phần 2, HLP ( ISO 22, 32,46,68,100) · SAE MS1004 HM ( ISO 22,32,46,68,100) · US Steel 126 và 127 · Bánh răng công nghiệp David Brown 0A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A Rando HD 46 Ưu điểm * Kéo dài tuổi thọ thiết bị Hệ phụ gia đặc biệt chống mài mòn giúp bảo vệ bề mặt kim loại ngay cả khi tải nặng phá vỡ màng bôi trơn. * Giảm thời gian ngưng máy Hệ phụ gia chống rỉ và chống ôxy hoá ngăn ngừa sự hình thành cặn rỉ có tính mài mòn và các loại cặn bám, véc – ni, cặn bùn do dầu xuống cấp.Những loại cặn này có thể gây hư hại bề mặt thiết bị và giăng phớt cũng như sớm gây tắc lọc dầu. * Vận hành không sự cố Tính năng tách nước tốt và không bị thuỷ phân khiến dầu qua lọc rất tốt trong điều kiện bị nhiễm nước. Tính năng chống tạo bọt và thoát khí tốt bảo đảm vận hành không sự cố và đạt hiệu suất của hệ thống.…

Rando HD 32

Dầu thủy lực Rando HD 32 Dầu thủy lực chống mài mòn Dầu thuỷ lực chất lượng tuyệt hảo, chống mài mòn, được pha chế để dùng trong những hệ thống thuỷ lực áp suất cao, lưu động cũng như tĩnh tại. Rando HD 32 Ứng dụng · Các hệ thống thuỷ lực trong công nghiệp · Các thiết bị thuỷ lực xây dựng và lưu động · Các hệ thống thuỷ lực có bơm pít tông, bánh răng hoặc cánh gạt · Máy đùn ép nhựa · Máy công cụ · Các hệ bánh răng kín · Hệ thống bôi trơn tuần toàn trong công nghiệp Rando HD 32 Các tiêu chuẩn hiệu năng · Denison Hydraulics HF – 0 ( ISO 32, 46, 68) · Vickers M- 2952 -S, I-286-S ( ứng dụng công nghiệp), M-2950-S ( thiết bị di động) ( ISO 32,46,68) · Cincinnati Lamb ( Cincinnati Milacron trước đây) P-68 (ISO 32), P-69 ( ISO 68), P-70 ( ISO 46) · Tiêu chuẩn Mannesmann Rexroth ( RE 07 075) · Tiêu chuẩn ISO 6743 Phần 4, Loại HM · DIN 51524 Phần 2, HLP ( ISO 22, 32,46,68,100) · SAE MS1004 HM ( ISO 22,32,46,68,100) · US Steel 126 và 127 · Bánh răng công nghiệp David Brown 0A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A Rando HD 32 Ưu điểm * Kéo dài tuổi thọ thiết bị Hệ phụ gia đặc biệt chống mài mòn giúp bảo vệ bề mặt kim loại ngay cả khi tải nặng phá vỡ màng bôi trơn. * Giảm thời gian ngưng máy Hệ phụ gia chống rỉ và chống ôxy hoá ngăn ngừa sự hình thành cặn rỉ có tính mài mòn và các loại cặn bám, véc – ni, cặn bùn do dầu xuống cấp.Những loại cặn này có thể gây hư hại bề mặt thiết bị và giăng phớt cũng như sớm gây tắc lọc dầu. * Vận hành không sự cố Tính năng tách nước tốt và không bị thuỷ phân khiến dầu qua lọc rất tốt trong điều kiện bị nhiễm nước. Tính năng chống tạo bọt và thoát khí tốt bảo đảm vận hành không sự cố và đạt hiệu suất của hệ thống.…

Rando HD 100

Dầu thủy lực Rando HD 100 Dầu thủy lực chống mài mòn Dầu thuỷ lực chất lượng tuyệt hảo, chống mài mòn, được pha chế để dùng trong những hệ thống thuỷ lực áp suất cao, lưu động cũng như tĩnh tại. Rando HD 100 Ứng dụng · Các hệ thống thuỷ lực trong công nghiệp · Các thiết bị thuỷ lực xây dựng và lưu động · Các hệ thống thuỷ lực có bơm pít tông, bánh răng hoặc cánh gạt · Máy đùn ép nhựa · Máy công cụ · Các hệ bánh răng kín · Hệ thống bôi trơn tuần toàn trong công nghiệp Rando HD 100 Các tiêu chuẩn hiệu năng · Denison Hydraulics HF – 0 ( ISO 32, 46, 68) · Vickers M- 2952 -S, I-286-S ( ứng dụng công nghiệp), M-2950-S ( thiết bị di động) ( ISO 32,46,68) · Cincinnati Lamb ( Cincinnati Milacron trước đây) P-68 (ISO 32), P-69 ( ISO 68), P-70 ( ISO 46) · Tiêu chuẩn Mannesmann Rexroth ( RE 07 075) · Tiêu chuẩn ISO 6743 Phần 4, Loại HM · DIN 51524 Phần 2, HLP ( ISO 22, 32,46,68,100) · SAE MS1004 HM ( ISO 22,32,46,68,100) · US Steel 126 và 127 · Bánh răng công nghiệp David Brown 0A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A Rando HD 100 Ưu điểm * Kéo dài tuổi thọ thiết bị Hệ phụ gia đặc biệt chống mài mòn giúp bảo vệ bề mặt kim loại ngay cả khi tải nặng phá vỡ màng bôi trơn. * Giảm thời gian ngưng máy Hệ phụ gia chống rỉ và chống ôxy hoá ngăn ngừa sự hình thành cặn rỉ có tính mài mòn và các loại cặn bám, véc – ni, cặn bùn do dầu xuống cấp.Những loại cặn này có thể gây hư hại bề mặt thiết bị và giăng phớt cũng như sớm gây tắc lọc dầu. * Vận hành không sự cố Rando HD 100 Tính năng tách nước tốt và không bị thuỷ phân khiến dầu qua lọc rất tốt trong điều kiện bị nhiễm nước. Tính năng chống tạo bọt và thoát khí tốt bảo đảm vận hành không sự cố và đạt hiệu suất của hệ thống.…

Hydraulic AW 68

Dầu thủy lực Hydraulic AW 68 Dầu thủy lực chống mài mòn Hydraulic AW 68 Dầu thuỷ lực đa dụng, được pha chế để dùng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau khi có yêu cầu đặc tính chống mài mòn. Đặc biệt thích hợp ứng dụng cho những nơi khó khăn về bảo trì và tỉ lệ rò rỉ cao. Hydraulic AW 68 Ứng dụng · Hệ thống thuỷ lực trong thiết bị công nghiệp như máy công cụ, máy dập khuôn, máy ép. · Hệ thống thuỷ lực di động và thiết bị xây dựng. · Hệ thống bánh răng kín. · Hệ thống tuần hoàn công nghiệp. · Hệ thống bôi trơn ngập dầu, văng té, phun và tạo sương. Tiêu chuẩn hiệu năng · Tiêu chuẩn ISO 6743 Part 4, Type HM. · Tiêu chuẩn DIN 51542 Part 2, HLP Hydraulic AW 68 Ưu điểm * Nâng cao tuổi thọ thiết bị Hệ phụ gia chống mài mòn được chọn lọc giúp khống chế mài mòn tốt, làm tăng tuổi thọ của bơm và thiết bị. * Vận hành tin cậy Hydraulic AW 68 Đặc tính chống tạo bọt và tách nước nhanh đảm bảo sự hoạt động êm liên tục và hiệu quảHệ chất ức chế rỉ sét giúp ngăn ngừa sự mài mòn do rỉ sét có thể làm hư hỏng các bề mặt và các đệm kín. Hydraulic AW 68 Môi trường, sức khoẻ và sự an toàn Thông tin về các vấn đề này có trong Tài liệu về an toàn sản phẩm ( MSDS) và Bản hướng dẫn an toàn cho người sử dụng của Caltex. Khách hàng nên tham khảo những thông tin này và tuân thủ các hướng dẫn và quy định của luật pháp về sử dụng và thải bỏ dầu nhớt. Để có Tài liệu MSDS hãy vào trang web www.caltexoils.com.

Hydraulic AW 46

Dầu thủy lực Hydraulic AW 46 Dầu thủy lực chống mài mòn Hydraulic AW 46 Dầu thuỷ lực đa dụng, được pha chế để dùng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau khi có yêu cầu đặc tính chống mài mòn. Đặc biệt thích hợp ứng dụng cho những nơi khó khăn về bảo trì và tỉ lệ rò rỉ cao. Hydraulic AW 46 Ứng dụng · Hệ thống thuỷ lực trong thiết bị công nghiệp như máy công cụ, máy dập khuôn, máy ép. · Hệ thống thuỷ lực di động và thiết bị xây dựng. · Hệ thống bánh răng kín. · Hệ thống tuần hoàn công nghiệp. · Hệ thống bôi trơn ngập dầu, văng té, phun và tạo sương. Hydraulic AW 46 Tiêu chuẩn hiệu năng · Tiêu chuẩn ISO 6743 Part 4, Type HM. · Tiêu chuẩn DIN 51542 Part 2, HLP Hydraulic AW 46 Ưu điểm * Nâng cao tuổi thọ thiết bị Hệ phụ gia chống mài mòn được chọn lọc giúp khống chế mài mòn tốt, làm tăng tuổi thọ của bơm và thiết bị. * Vận hành tin cậy Đặc tính chống tạo bọt và tách nước nhanh đảm bảo sự hoạt động êm liên tục và hiệu quả. Hệ chất ức chế rỉ sét giúp ngăn ngừa sự mài mòn do rỉ sét có thể làm hư hỏng các bề mặt và các đệm kín. Hydraulic AW 46 Môi trường, sức khoẻ và sự an toàn Thông tin về các vấn đề này có trong Tài liệu về an toàn sản phẩm ( MSDS) và Bản hướng dẫn an toàn cho người sử dụng của Caltex. Khách hàng nên tham khảo những thông tin này và tuân thủ các hướng dẫn và quy định của luật pháp về sử dụng và thải bỏ dầu nhớt. Để có Tài liệu MSDS hãy vào trang web www.caltexoils.com.

Hydraulic AW 32

Dầu thủy lực Hydraulic AW 32 Dầu thủy lực chống mài mòn Dầu thuỷ lực đa dụng, được pha chế để dùng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau khi có yêu cầu đặc tính chống mài mòn. Đặc biệt thích hợp ứng dụng cho những nơi khó khăn về bảo trì và tỉ lệ rò rỉ cao. Hydraulic AW 32 Ứng dụng · Hệ thống thuỷ lực trong thiết bị công nghiệp như máy công cụ, máy dập khuôn, máy ép. · Hệ thống thuỷ lực di động và thiết bị xây dựng. · Hệ thống bánh răng kín. · Hệ thống tuần hoàn công nghiệp. · Hệ thống bôi trơn ngập dầu, văng té, phun và tạo sương. Hydraulic AW 32 Tiêu chuẩn hiệu năng · Tiêu chuẩn ISO 6743 Part 4, Type HM. · Tiêu chuẩn DIN 51542 Part 2, HLP Hydraulic AW 32 Ưu điểm * Nâng cao tuổi thọ thiết bị Hệ phụ gia chống mài mòn được chọn lọc giúp khống chế mài mòn tốt, làm tăng tuổi thọ của bơm và thiết bị. * Vận hành tin cậy Hydraulic AW 32 Đặc tính chống tạo bọt và tách nước nhanh đảm bảo sự hoạt động êm liên tục và hiệu quả. Hệ chất ức chế rỉ sét giúp ngăn ngừa sự mài mòn do rỉ sét có thể làm hư hỏng các bề mặt và các đệm kín. Hydraulic AW 32 Môi trường, sức khoẻ và sự an toàn Thông tin về các vấn đề này có trong Tài liệu về an toàn sản phẩm ( MSDS) và Bản hướng dẫn an toàn cho người sử dụng của Caltex. Khách hàng nên tham khảo những thông tin này và tuân thủ các hướng dẫn và quy định của luật pháp về sử dụng và thải bỏ dầu nhớt. Để có Tài liệu MSDS hãy vào trang web www.caltexoils.com.