Way Lubricant X68

Dầu rảnh trượt Way Lubricant X68 Dầu bôi trơn đường trượt máy công cụ Nhớt bôi trơn thanh trượt máy công cụ chất lượng cao, được pha chế từ dầu khoáng tinh lọc, phụ gia tạo bám dính, phụ gia cực áp, cải thiện ma sát và phụ gia chống rỉ và ăn mòn. Way Lubricant X68 Ứng dụng · Thanh trượt và đường dẫn hướng của máy công cụ: – Cho cả đường trượt và hệ thống thuỷ lực ( ISO 32) – Thanh trượt ngang (ISO 68) – Cho các ứng dụng từ nhẹ đến trung bình ( ISO 68) – Đường trượt dọc ( ISO 220) – Các ứng dụng nặng ( ISO 220) · Thích hợp cho các hệ thống cấp dầu bôi trơn tự động Bijur · Các ứng dụng công nghiệp khác yêu cầu sản phẩm phải có độ bám dính, không ăn mòn và các đặc tính cực áp Way Lubricant X68 Các tiêu chuẩn hiệu năng · Tiêu chuẩn Cincinnati Machine P-53 dầu cho cả thuỷ lực và đường trượt ( ISO 32) · Tiêu chuẩn Cincinnati Machine P-47 Dầu đường trượt nhẹ đến trung bình ( ISO 68) · Tiêu chuẩn Cincinnati Machine P-50 dầu đường trượt nặng ( ISO 220) Way Lubricant X68 Ưu điểm * Vận hành êm và chính xác Phụ gia cải thiện ma sát đặc biệt tạo ra khả năng bôi trơn tốt nhằm giảm thiểu ma sát và sức cản có thể làm cho máy trượt không êm và bị khua ảnh hưởng xấu đến bề mặt hoàn chỉnh của chi tiết gia công. * Giảm thời gian ngừng máy Hệ phụ gia cực áp cho phép duy trì một lớp màng bảo vệ trong các trường hợp tải nặng, giúp băng trượt và đường dẫn hướng không bị cào xước. Phụ gia chống rỉ và ăn mòn giúp bảo vệ các bộ phận của máy. * Tính bám dính tốt Chất bám dính đặc biệt giữ cho dầu không chảy khỏi bề mặt được bôi trơn đặc biệt là với đường trượt đứng. Độ bám dính và màng dầu bền chắc giúp duy trì lớp dầu tại đường trượt có tải lớn và không bị rửa trôi bởi dung dịch nhũ. * Kéo dài tuổi thọ của bể dung dịch làm mát Khả năng chống nhũ hoá và tách nước tuyệt vời giúp cho dầu tách nhanh ra khỏi dung dịch làm mát nhằm giảm thiểu sự phát triển của vi sinh vật trong dung dịch do nhiễm dầu.…

Way Lubricant X32

Dầu rảnh trượt Way Lubricant X32 Dầu bôi trơn đường trượt máy công cụ Nhớt bôi trơn thanh trượt máy công cụ chất lượng cao, được pha chế từ dầu khoáng tinh lọc, phụ gia tạo bám dính, phụ gia cực áp , cải thiện ma sát và phụ gia chống rỉ và ăn mòn. Ứng dụng Way Lubricant X32 · Thanh trượt và đường dẫn hướng của máy công cụ: – Cho cả đường trượt và hệ thống thuỷ lực ( ISO 32) – Thanh trượt ngang (ISO 68) – Cho các ứng dụng từ nhẹ đến trung bình ( ISO 68) – Đường trượt dọc ( ISO 220) – Các ứng dụng nặng ( ISO 220) · Thích hợp cho các hệ thống cấp dầu bôi trơn tự động Bijur · Các ứng dụng công nghiệp khác yêu cầu sản phẩm phải có độ bám dính, không ăn mòn và các đặc tính cực áp Way Lubricant X32 Các tiêu chuẩn hiệu năng · Tiêu chuẩn Cincinnati Machine P-53 dầu cho cả thuỷ lực và đường trượt ( ISO 32) · Tiêu chuẩn Cincinnati Machine P-47 Dầu đường trượt nhẹ đến trung bình ( ISO 68) · Tiêu chuẩn Cincinnati Machine P-50 dầu đường trượt nặng ( ISO 220) Way Lubricant X32 Ưu điểm * Vận hành êm và chính xác Phụ gia cải thiện ma sát đặc biệt tạo ra khả năng bôi trơn tốt nhằm giảm thiểu ma sát và sức cản có thể làm cho máy trượt không êm và bị khua ảnh hưởng xấu đến bề mặt hoàn chỉnh của chi tiết gia công. * Giảm thời gian ngừng máy Hệ phụ gia cực áp cho phép duy trì một lớp màng bảo vệ trong các trường hợp tải nặng, giúp băng trượt và đường dẫn hướng không bị cào xước. Phụ gia chống rỉ và ăn mòn giúp bảo vệ các bộ phận của máy. * Tính bám dính tốt Chất bám dính đặc biệt giữ cho dầu không chảy khỏi bề mặt được bôi trơn đặc biệt là với đường trượt đứng. Độ bám dính và màng dầu bền chắc giúp duy trì lớp dầu tại đường trượt có tải lớn và không bị rửa trôi bởi dung dịch nhũ. * Kéo dài tuổi thọ của bể dung dịch làm mát Khả năng chống nhũ hoá và tách nước tuyệt vời giúp cho dầu tách nhanh ra khỏi dung dịch làm mát nhằm giảm thiểu sự phát triển của vi sinh vật trong dung dịch do nhiễm dầu.…