AUTRAN 4 10W

Autran 4 10W Dầu truyền động máy kéoAutran 4 10W là dầu truyền động được thiết kế để đem lại độ bền ma sát tối đa của vật liệu trong các cơ cấu truyền lực. Autran 4 10W được chế tạo đặc biệt để dùng cho các hệ thống truyền lực, truyền động trực tiếp, phanh dĩa ngâm trong dầu, các bộ vi sai và truyền lực cuối của các máy Caterplliar yêu cầu tiêu chuẩn CAT TO-4 và Allison C4. Autran 4 10W Độ nhớt: SAE 10W Autran 4 Phương pháp thử Đơn vị SAE 10W SAE 30 SAE 50 Khối lượng riêng ở 150C ASTM 1298 Kg/l 0,884 0,898 0,900 Điểm chớp cháy cốc hở ASTM D92 0C 218 225 230 Độ nhớt động học ở 400C ASTM D445 cSt 37,2 106 220 Độ nhớt động học ở 1000C ASTM D445…