ENERSYN OC-S 220

Dầu chịu nhiệt dùng cho xích và ổ trục ENERSYN OC-S 220 Enersyn OC-S 220 là một hỗn hợp các ester tổng hợp vá các phụ gia có độ bay hơi thấp và tính chất cốc hóa / tạo cặn thấp, có tính năng giảm ma sát và chống mài mòn ở nhiệt độ cao. Enersyn OC-S 220 thích hợp cho các hệ thống xích băng tải và các ổ trục hoạt động ở nhiệt độ cao trong thời gian dài. Nhiệt độ làm việc của Enersyn OC-S 220 lên đến 260 độ  C ở chế độ vận hành liên tục và đến 300 độ C ở chế độ vận hành gián đoạn. Có thể sử dụng với thiết bị phun/nhúng dầu hoặc cho các hệ thống nhúng trong dầu. Enersyn OC-S 220 Phương pháp thử Đơn vị Trị số tiêu biểu Khối lượng riêng ở 150C ASTM 1298 Kg/l 0,970 Điểm chớp cháy cốc hở ASTM D92 0C 288 Điểm rót chảy ASTM D97 0C -26 Độ nhớt động học ở 400C ASTM D445 cSt 220 Độ nhớt động học ở 1000C ASTM D445 cSt…