FRIG

DẦU MÁY NÉN LẠNH FRIG DẦU MÁY NÉN LẠNH MÔ TẢ AP FRIG là dầu naphten tinh chế với điểm chảy thấp, sử dụng cho máy nén của tủ lạnh và máy lạnh điều hoà không khí. Dầu có độ bền oxy hoá cao và chống hình thành cặn lắng tại nhiệt độ thấp. ĐẶC TÍNH – Độ linh động cao tại nhiệt độ thấp. – Độ bền hoá và bền oxy hoá tuyệt vời. – Khả năng trộn lẫn với tác nhân lạnh tuyệt vời. – Khả năng cách điện tốt. – Không tạo hơi ẩm. ỨNG DỤNG AP FRIG được khuyên dùng cho tất cả các loại máy nén của tủ lạnh sử dụng tác nhân lạnh hydrocacbon halogen hoá và tác nhân amoniac. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẤP ISO 32 46 68 100 Độ nhớt động học tại 40oC, cSt ASTM D445 32 46 68 100 Độ nhớt động học tại 100oC, cSt ASTM D445 4.9 5.9 7.3 9.2 Chỉ số độ nhớt ASTM D2270…