COMPRESSO RS

DẦU MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT Compresso RS MÔ TẢ Compresso RS là loại dầu máy nén khí được pha chế từ dầu gốc tinh chế và các chất phụ gia chọn lọc. Dầu có đặc tính chống oxy hóa tốt, tính phá nhũ, khả năng bảo vệ chống tạo rỉ và chống ăn mòn tuyệt vời. ĐẶC TÍNH – Tính chống tạo rỉ và chống oxy hóa tốt. – Độ ổn định nhiệt cao – Chống tạo cặn lắng. – Độ bền hóa tuyệt vời. – Chống tạo bọt tốt. – Khả năng lọc tốt. ỨNG DỤNG Compresso RS Compresso RS được khuyên dùng cho máy nén khí loại van trượt quay vòng và máy nén khí trục vít. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT Compresso RS Cấp ISO 32 46 68 Độ nhớt động học @ 40o C, cSt ASTM D445 28.8 – 35.2 41.4 – 50.6 61.2 – 74.8 Độ nhớt động học @ 100oC, cSt ASTM D445 Min 5.1 Min 6.42 Min 8.22 Chỉ số độ nhớt ASTM D2270…

COMPRESSO RC

DẦU MÁY NÉN KHÍ PITTÔNG Compresso RC MÔ TẢ Compresso RC là loại dầu máy nén khí được pha chế từ dầu gốc tinh chế và các chất phụ gia chọn lọc. Dầu có đặc tính chống oxy hóa tốt, tính phá nhũ, khả năng bảo vệ chống tạo rỉ và chống ăn mòn tuyệt vời.ĐẶC TÍNH Compresso RC – Tính chống tạo rỉ và chống oxy hóa tốt. – Độ ổn định nhiệt cao. – Chống tạo cặn lắng, chống tạo bọt. – Độ bền hóa tuyệt vời. – Khả năng lọc tốt. ỨNG DỤNG Compresso RC Compresso RC được khuyên dùng cho máy nén khí pittông. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT Cấp ISO 32 46 68 100 Độ nhớt động học @ 40o C, cSt ASTM D445 28.8 – 35.2 41.4 – 50.6 61.2 – 74.8 90.0 – 110.0 Độ nhớt động học @ 100oC, cSt ASTM D445 Min 5.1 Min 6.42 Min 8.22 Min 10.30 Chỉ số độ nhớt ASTM D2270…