VACUUM PUMP OIL

DẦU MÁY BƠM CHÂN KHÔNG AP VACUUM PUMP OIL MÔ TẢ Vacuum pump Oil là dầu parafin tinh chế cao cấp kết hợp với phụ gia chọn lọc. Dầu đạt chỉ số độ nhớt cao, độ bền oxy hóa và chống tạo cặn lắng, chống tạo keo và các dạng oxy hóa khác tốt.ĐẶC TÍNH Vacuum pump Oil – Khả năng chống rỉ và chống oxy hóa tốt. – Chống sự hình thành cặn lắng. – Áp suất hơi thấp. – Khả năng phá nhũ tuyệt vời. – Khả năng lọc tốt. ỨNG DỤNG Vacuum pump Oil AP VACUUM PUMP OIL đặc biệt chuyên dùng cho các máy bơm chân không thấp THÔNG SỐ KỸ THUẬT Vacuum pump Oil CẤP ISO 32 68 Độ nhớt động học tại 40oC, cSt ASTM D445 28.8 – 35.2 61.2 – 74.0 Độ nhớt động học tại 100oC, cSt ASTM D445 Min 5.01 Min 8.08 Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 Min 98 Min 98 Điểm chớp cháy (COC), oC…