Clavus 68 (Refrigeration Oil S2FRA 68)

Dầu Máy Nén lạnh Clavus 68   Dầu máy nén lạnhClavus 68  là loại dầu gốc khoáng naphthenic tinh chế chất lượng cao, không chứa phụ gia, thích hợp bôi trơn cho các máy nén lạnh Sử dụng · Các máy nén lạnh Cho các máy nén ammonia ( R 717), cũng như các máy nén R600a hoặc R12, R22 ( nếu không có Clavus G)… cho mọi loại điều hoà & máy lạnh trong công nghiệp hoặc dân dụng · Bôi trơn Có thể dùng làm dầu bôi trơn chung ở nhiệt độ thấp Ưu điểm kỹ thuật Clavus 68   · Dầu gốc chất lượng cao Dầu gốc khoáng naphthenic tinh chế chất lượng cao, không chứa phụ gia · Ổn định tốt Ổn định hoá tính khi tiếp xúc với các môi chất làm lạnh. Ổn định oxy hoá và ổn định nhiệt tốt · Đặc tính chảy Có tính bôi trơn và tính chất chảy đảm bảo ở nhiệt độ thấp · Độ sạch cao Giảm thiểu hình thành cặn bùn và cặn rắn Chỉ tiêu & Chấp thuận Đáp ứng các tiêu chuẩn: DIN 51503 KAA, KC, KE Sức khoẻ & An toàn Clavus 68  không gây nguy hại nào đáng kể cho sức khoẻ và an toàn khi sử dụng đúng qui định, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và cá nhân được tuân thủ. Để có thêm hướng dẫn về sức khoẻ và an toàn, tham khảo thêm Phiếu dữ liệu an toàn sản phẩm Shell tương ứng. Các tính chất vật lý điển hình Shell Clavus 32 46 68 Độ nhớt động học cSt ở 40°C 100°C (IP 71) 32…

Clavus 46

Dầu Máy Nén Lạnh Clavus 46 Dầu máy nén lạnh Clavus 46 là loại dầu gốc khoáng naphthenic tinh chế chất lượng cao, không chứa phụ gia, thích hợp bôi trơn cho các máy nén lạnh. Sử dụng · Các máy nén lạnh Cho các máy nén ammonia ( R 717), cũng như các máy nén R600a hoặc R12, R22 ( nếu không có Clavus G)…cho mọi loại điều hoà & máy lạnh trong công nghiệp hoặc dân dụng · Bôi trơn Có thể dùng làm dầu bôi trơn chung ở nhiệt độ thấp Ưu điểm kỹ thuật Clavus 46 · Dầu gốc chất lượng cao Dầu gốc khoáng naphthenic tinh chế chất lượng cao, không chứa phụ gia · Ổn định tốt Ổn định hoá tính khi tiếp xúc với các môi chất làm lạnh. Ổn định oxy hoá và ổn định nhiệt tốt · Đặc tính chảy Có tính bôi trơn và tính chất chảy đảm bảo ở nhiệt độ thấp · Độ sạch cao Giảm thiểu hình thành cặn bùn và cặn rắn Chỉ tiêu & Chấp thuận Đáp ứng các tiêu chuẩn: DIN 51503 KAA, KC, KE Sức khoẻ & An toàn Clavus 46 không gây nguy hại nào đáng kể cho sức khoẻ và an toàn khi sử dụng đúng qui định, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và cá nhân được tuân thủ. Để có thêm hướng dẫn về sức khoẻ và an toàn, tham khảo thêm Phiếu dữ liệu an toàn sản phẩm Shell tương ứng. Các tính chất vật lý điển hình Shell Clavus 32 46 68…