Perfecto HT 5

Dầu truyền Nhiệt Perfecto HT 5 Perfecto HT 5 là loại dầu truyền nhiệt gốc khoáng có có áp suất hơi thấp và độ bền nhiệt cao, nhiệt dung riêng lớn, và tính dẫn nhiệt cao. Perfecto HT 5 Dầu truyền nhiệt Castrol Perfeto HT 5 được khuyến cáo để sử dụng trong các hệ thống gia nhiệt không chịu cao áp, dầu tuần hoàn theo chu trình khép kín, nhiệt độ làm việc của dầu lên đến 3200C. Perfecto HT 5 được dùng rộng rãi trong nhiều quá trình sản xuất, trong lĩnh vực sưởi nóng, sấy khô, sản xuất hơi nước. Được sử dụng thay cho điện trong những ứng dụng như làm nóng khuôn ép, và dùng cho những sản phẩm cần được đun nóng khi sử dụng. Perfecto HT 5 Phương pháp thử Đơn vị Trị số tiêu biểu Khối lượng riêng ở 150C ASTM 1298 Kg/l 0,875 Độ nhớt động học ở 250C ASTM D445 cSt 63,8 Độ nhớt động học ở 400C ASTM D445 cSt 30,0 Độ nhớt động học ở 1000C ASTM D445 cSt 5,2 Nhiệt độ tự bốc cháy ASTM E659 0C 420 Độ dẫn điện ở 150C ASTM D130 W/m 0C 0,13 Nhiệt dung riêng ở 150C…