ENERGOL RD-E 100

DẦU MÁY KHOAN ENERGOL RD-E 100 Dầu máy khoan đá BP Energol RD-E 100 là loại dầu máy khoan đá có chứa các phụ gia chịu tải và bám dính, tạo nên lớp phủ bền chắc để bảo vệ chống ăn mòn. Ngoài ra chúng còn chứa các tác nhân nhũ tương hoá tốt. BP Energol RD-E đáp ứng các yêu cầu của các nhà sản xuất chính đòi hỏi tính chất nhũ hóa tốt đối với loại dầu máy khoan đá. Được công nhận hoặc thỏa mãn yêu cầu của các nhà sản xuất sau Atlas Copco, Gardner-Denver, Ingersoll – Rand, Joy Equipment. Energol RD-E Phương pháp thử Đơn vị Trị số tiêu biểu Khối lượng riêng ở 150C ASTM 1298 Kg/l 0,915 Điểm chớp cháy cốc hở ASTM D92 0C 230 Độ nhớt động học ở 400C ASTM D445 cSt 95 Độ nhớt động học ở 1000C ASTM D445 cSt 11.6 Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 – 114…